Czwartkowe Spotkania Muzealne 2006 – EDYCJA XXIV

12 stycznia, Krzysztof Baran (Bochnia), Pius Rieger – proboszcz bocheński w latach 1815 – 1830. 16 lutego, Ludmiła Mikołajczyk (Bochnia), Jak komunikacja komputerowa wpływa na świadomość, psychikę i postrzeganie rzeczywistości. 23 marca, Anetta Stachoń (Muzeum w Bochni), Imiona Żydów. Izraelickie okręgi metrykalne z siedzibą w Bochni i Wiśniczu 1902 – …

Czwartkowe Spotkania Muzealne 2005 – EDYCJA XXIII

13 stycznia, Seweryn Z. Wisłocki (Wola Zręczycka), Artyści zwani „naiwnymi” – produkt i ofiara mistyfikacji. 3 lutego, Paweł Krokosz (Wieliczka), Ku Europie. Rosyjskie przemiany cywilizacyjne w pierwszej połowie XVIII wieku. 10 marca, Anetta Stachoń (Muzeum w Bochni), Imiona dzieci urodzonych w Bochni w latach 1946 – 2004. Rozważania socjo-lingwistyczne. 14 …

Czwartkowe Spotkania Muzealne 2004 – EDYCJA XXII

29 stycznia, mgr Katarzyna Golonka (Bochnia), Uzurpatorzy galijscy u schyłku starożytności. 19 lutego, mgr Elżbieta Kalwajtys (Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce), Fortuny na soli wyrosłe, czyli kto wzbogacił się na żupach krakowskich. 18 marca, mgr Janina Kęsek (Muzeum w Bochni), Rodzina Stanettich rodem z Italii i jej związki z Bochnią. …

Czwartkowe Spotkania Muzealne 2003 – EDYCJA XXI

23 stycznia, mgr Janina Kęsek (Muzeum w Bochni), Udział bochnian w powstaniu styczniowym. Nowe materiały. 27 lutego, mgr Jan Flasza (Muzeum w Bochni), Jak Bochnia stawała się miastem ? 6 marca, mgr Małgorzata Buyko (Muzeum Dom Matejki), Kobiety Jana Matejki. 24 kwietnia, prof. dr hab. kpt. ż.w. Daniel Duda (Polskie …

Czwartkowe Spotkania Muzealne 2002 – EDYCJA XX

24 stycznia mgr Urszula Olbromska (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej) Jak to z fajką było… Przegląd typologiczny i ikonograficzny fajek w zbiorach polskich. 14 lutego mgr Agnieszka Truś-Bakalarz (Muzeum w Bochni), Akwarelowe impresje i ceramiczne rozmaitości. O Walerianie Kasprzyku (1912 – 1992) w podwójną rocznicę. 21 marca Marek Sosenko (Kraków), Kolekcjonerstwo …

Czwartkowe Spotkania Muzealne 2001 – EDYCJA XIX

25 stycznia, mgr Agnieszka Truś-Bakalarz (Muzeum w Bochni), Kolory nowej epoki. Pejzaże bocheńskie Marcina Samlickiego w paryskim świetle przedstawione. 22 lutego, mgr Anetta Stachoń (Muzeum w Bochni), „Przeszłość – Przyszłości” 1801 – 2001. Świątynia Sybilli w Puławach jako kolebka polskiego muzealnictwa. 22 marca, mgr Andrzej Gaczoł (Wojewódzki Konserwator Zabytków w …

Czwartkowe Spotkania Muzealne 2000 – EDYCJA XVIII

27 stycznia, prof. dr hab. Janusz Sondel (Uniwersytet Jagielloński) Harcerstwo bocheńskie po roku 1956. 24 lutego, mgr Anetta Stachoń (Muzeum w Bochni) Bocheńskie apteki. 23 marca, mgr Maria Marcinowska (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu) Dwór pełen barw, czyli o siedzibie szlacheckiej z Rdzawy w powiecie bocheńskim. 27 kwietnia, prof. dr …

Czwartkowe Spotkania Muzealne 1999 – EDYCJA XVII

7 stycznia, prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. (Muzeum Czartoryskich w Krakowie) Dziwne dzieje „Damy z gronostajem”. 11 lutego, mgr Jerzy Okoński (Tarnów) Eldorado archeologiczne nad Rabą. 11 marca, prof. dr hab. Józef Andrzej Gierowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Stulecie zmarnowanych nadziei. Rzeczpospolita polsko-litewska 1648-1764. 15 kwietnia, dr Mieczysław Rokosz …

Czwartkowe Spotkania Muzealne 1998 – EDYCJA XVI

29 stycznia, dr Janusz Kurtyka (Instytut Historii PAN w Krakowie) Opór antykomunistyczny na Ziemi Krakowskiej w latach 1944 – 1956. 19 lutego, prof. dr hab. Janusz Bogdanowski (Politechnika Krakowska) Problem ochrony panoram i wnętrz urbanistycznych miast Małopolski Zachodniej. 12 marca, mgr Janina Kęsek (Muzeum w Bochni) Bocheńska Wiosna Ludów 1848 …

Czwartkowe Spotkania Muzealne 1997 – EDYCJA XV

23 stycznia, ks. dr Roman Pindel (Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie) Apostoł Paweł. Od sekty żydowskiej do chrześcijaństwa. 13 lutego, dr Krzysztof Polek (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie) Misja świętego Wojciecha. 20 marca, prof. dr hab. Antoni Cetnarowicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Udział Polaków w rozwoju ruchów narodowych i idei …