Czasowe zamknięcie Muzeum dla zwiedzających oraz osób korzystających ze zbiorów

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020 poz. 374) od dnia 12 marca 2020 następuje czasowe zamknięcie muzeum dla zwiedzających i innych osób korzystających ze zbiorów. Jednocześnie informujemy, iż Czwartkowe Spotkanie Muzealne, które miało …

Kolekcja numizmatyczna Konstantego Chylińskiego w zbiorach Muzeum w Bochni

Muzeum w Bochni im. prof. Stanisława Fischera uprzejmie zaprasza 12 marca 2020 roku o godz.17.30 na Czwartkowe Spotkanie Muzealne, podczas którego Wojciech Wichnera (Kraków) wygłosi wykład Sylwetka profesora Konstantego Chylińskiego i jego kolekcji numizmatycznej na tle zbiorów Muzeum w Bochni. Wśród numizmatów znajdujących się w zbiorach bocheńskiego muzeum szczególną uwagę zwraca dawna kolekcja prof. Chylińskiego. To niezwykle zróżnicowany pod względem chronologicznym zbiór 152 …