Czasowe zamknięcie Muzeum dla zwiedzających oraz osób korzystających ze zbiorów

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020 poz. 374) od dnia 12 marca 2020 następuje czasowe zamknięcie muzeum dla zwiedzających i innych osób korzystających ze zbiorów. Jednocześnie informujemy, iż Czwartkowe Spotkanie Muzealne, które miało się odbyć w Muzeum im. Stanisława Fischera dnia 12 marca 2020 r. zostaje przeniesione na inny termin. O nowym terminie spotkania poinformujemy w odpowiednim czasie. Proszę przyjąć wyrazy szacunku – Jan Flasza, dyrektor Muzeum w Bochni.