Największe epidemie chorób zakaźnych w dziejach ludzkości

Anetta Stachoń Epidemia – (gr. epi = na; demos = lud) – występowanie w określonym czasie i na określonym terenie przypadków zachorowań w liczbie większej niż oczekiwana. Pandemia – (gr. pan = wszyscy; demos = lud) – epidemia na dużym obszarze, obejmująca wiele krajów lub kontynentów. Powstawaniu pandemii sprzyjają następujące cechy choroby: – niska śmiertelność …