80. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Muzeum w Bochni im. Prof. Stanisława Fischera uprzejmie zaprasza na spotkanie z prof. dr hab. Jackiem Chrobaczyńskim
– kierownikiem Katedry Najnowszej Historii Polski Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który zaprezentuje swoją najnowszą książkę Gdańskie Muzeum II Wojny Światowej versus tzw. polityka historyczna. Zderzenie Historii – Polityki – Ideologii
w czwartek 19 września 2019 roku, o godzinie 17.30
Rynek 20

Los Muzeum II Wojny Światowej, największej w Polsce instytucji muzealnej, jest symbolem najnowszej odsłony działań prowadzonych pod hasłem polityki historycznej, czyli prób systemowego formatowania narracji historycznej i dostosowywania jej do doraźnych celów politycznych. Autor, wybitny historyk o uznanym dorobku, protestuje przeciwko tym działaniom oraz ostrzega przed ich bieżącymi i długofalowymi skutkami (m.in. dewastacją nauki historycznej, osłabianiem wiarygodności kraju, banalizacją dziejów najnowszych – by wymienić tylko kilka). Jednak przede wszystkim analizuje. Punktem wyjścia jest nieadekwatność toczonych wokół Muzeum „dyskusji” z rangą tej instytucji, a przede wszystkim z ciężarem gatunkowym problemu, jakim jest sposób przedstawiania i rozumienia II wojny światowej. Autor wskazuje na ignorancję w dziedzinie muzeologii i znajomości dziejów najnowszych, a przede wszystkim na arogancję władzy państwowej oraz gorliwych realizatorów jej „polityki kulturalnej i naukowej”.

Fragment recenzji dr. hab. Dariusza Libionki, prof. IFiS PAN

Jacek Chrobaczyński – profesor zwyczajny w Katerze Historii Najnowszej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Specjalizuje się w najnowszych
dziejach Polski i powszechnych, historii Krakowa, biografistyce, socjo- i psychohistorii oraz antropologii historycznej. Współpracownik Państwowego
Muzeum Auschwitz – Birkenau, Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współorganizator Kongresów Zagranicznych Badaczy
Dziejów Polski i Kongresów „Polska Rosja – trudne sprawy. Trzy narracje: historia – literatura – film”.
W dorobku naukowym posiada ponad dwadzieścia książek, blisko 200 tekstów pomniejszych (w tym w językach obcych). Wypromował 18 doktorów i 160
magistrów.