Czwartkowe Spotkania Muzealne 1995 – EDYCJA XIII

12 stycznia mgr Janusz Paprora Wiśnicz Kmitów. 16 lutego dr Mieczysław Rokosz O godle Orła Białego. 9 marca red. Stanisław M. Jankowski Katyń – 55 lat później. 6 kwietnia red. Roman Włodek Kinematograf w Galicji, Galicja w kinematografie. 11 maja mgr Jan Flasza Marcin Samlicki (1878 – 1945). Życie i dzieło. 8 czerwca mgr Janina Kęsek Władysława …

Czwartkowe Spotkania Muzealne 1994 – EDYCJA XII

13 stycznia mgr Antoni Kroh Czesi galicyjscy 3 lutego mgr Michał Hilchen O istocie kolekcjonerstwa 17 marca dr Janusz Kamocki Polacy w Kazachstanie 21 kwietnia mgr Jerzy Wyczesany O naturze schyłku epoki. Szkic do postaci Ludwika Stasiaka 19 maja prof. dr Zbigniew Perzanowski Problemy heraldyki w regionie bocheńskim 16 czerwca mgr Janina Kęsek Kształtowanie się społeczności bocheńskiej na przełomie XVIII i XIX …

Czwartkowe Spotkania Muzealne 1993 – EDYCJA XI

14 stycznia dr Krzysztof Polek (WSP w Krakowie) Misja Konstantego i Metodego i jej znaczenie dla rozwoju Słowian we wczesnym średniowieczu. 14 lutego ks. prof. dr hab. Michał Czajkowski (ATK w Warszawie) Tolerancja czy ekumenizm ? 4 marca dr Józef Piotrowicz (MŻK w Wieliczce) Bochnia w świetle przywileju lokacyjnego Bolesława Wstydliwego z 1253 r. 15 kwietnia mgr Eligiusz Dworaczyński (Pracownia konserwacji Zabytków w Tarnowie) Najnowsze badania …

Czwartkowe Spotkania Muzealne 1992 – EDYCJA X

16 stycznia dr Józef Dużyk Włodzimierz Tetmajer – artysta i patriota 13 lutego mgr Grażyna Lichończak Krakowskie lata w twórczości Wita Stwosza 12 marca mgr Kazimierz Bańburski Książę Marcin Lubomirski na tle dziejów Konfederacji Barskiej w Małopolsce 9 kwietnia mgr Jerzy Pączek Organizacja kościelna na ziemi bocheńskiej do końca XVIII w., ze szczególnym uwzględnieniem sieci parafialnej 14 maja mgr Jan Flasza „Listki …

Czwartkowe Spotkania Muzealne 1991 – EDYCJA IX

17 stycznia dr Zbigniew Pianowski i mgr Janusz Firlet Losy pochówku króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 21 lutego mgr Stanisław Kobiela „Rabacja” 1846 roku w Bocheńskiem 14 marca dr Mieczysław Rokosz Korona królewska — treść symbolu 18 kwietnia dr Maria Żychowska Harcerstwo bocheńskie w latach 1912-1939 16 maja doc. dr hab. Michał Rożek Kraków w świadomości narodowej 13 czerwca mgr Jan Flasza Sylwetki nieprzeciętnych …

Czwartkowe Spotkania Muzealne 1990 – EDYCJA VIII

18 stycznia prof. dr Stanisław Rodziński Brata Alberta droga do malarstwa 15 lutego mgr Irena Pajdak Zamek żupny w Bochni 22 marca dr Mieczysław Rokosz Błogosławiona Kinga – księżna krakowsko- sandomierska i pani sądecka 26 kwietnia mgr Stanisława Nawara-Gaczoł Początki konspiracji na Bocheńszczyźnie – jesień 1939 17 maja mgr Iwona Zawidzka Ludowe wierzenia i zwyczaje religijne 7 czerwca doc. dr Andrzej Pankowicz Wyprawa …

Czwartkowe Spotkania Muzealne 1989 – EDYCJA VII

19 stycznia doc. dr hab. Stanisław S. Nicieja Cmentarz Łyczakowski we Lwowie 23 lutego prof. dr hab. Jacek Kolbuszewski Cmentarz jako tekst kultury 16 marca dr Teofil Wojciechowski Innowiercy w dawnej Bochni 6 kwietnia mgr Adam Bartosz Albania. Historia i współczesność 18 maja mgr Iwona Zawidzka Mniejszości narodowe i religijne w Polsce 8 czerwca dr Marek Rostworowski Jana Matejki „Kościuszko pod Racławicami” 21 września …

Czwartkowe Spotkania Muzealne 1988 – EDYCJA VI

14 stycznia dr Piotr Szlezynger Maciej Trapola, architekt Wiśnicza Lubomirskich 18 lutego dr Teofil Wojciechowski Kościoły, kaplice i klasztory w dawnej Bochni 24 marca prof. dr Wacław Korta Bochnia w moim życiu 21 kwietnia mgr Jerzy Wyczesany Malarze, rzeźbiarze i złotnicy bocheńscy od XV do pół. XIX wieku 19 maja mgr Iwona Zawidzka Obraz „obcego” w obrzędach i zwyczajach ludowych 16 czerwca mgr Janina Kęsek …

Czwartkowe Spotkania Muzealne 1987 – EDYCJA V

22 stycznia mgr Adam Wójcik Klasztor Karmelitów w Wiśniczu 19 lutego dr Mieczysław Rokosz Knieja niepołomicka – łowisko monarsze 26 marca mgr Jerzy Wyczesany Wystrój artystyczny kościoła św. Mikołaja w Bochni 25 kwietnia doc. dr Władysław Kupiszewki O języku literackim Kazimierza Brodzińskiego 21 maja doc. dr Andrzej Pankowicz Losy bocheńskiej inteligencji w okupowanym kraju (1939- 1945) 11 czerwca mgr Paulina Chrzanowska Feliks Hanusz …

Czwartkowe Spotkania Muzealne 1986 – EDYCJA IV

23 stycznia Henryk Maniak Ze wspomnień okupacyjnych Bochniaka 20 lutego Dariusz Śladecki Kaplica bł. Kingi w kopalni Bocheńskiej 20 marca Adam Wójcik Z dziejów klasztoru Dominikanów w Bochni 17 kwietnia Stanisław Tworzydło Tradycyjne malarstwo chińskie 22 maja Stanisław Czarniecki Z Bochni na wybrzeże Adriatyku. Gejza Bukowski – twórca podstaw wiedzy o geologii Jugosławii 12 czerwca Jerzy Wyczesany Bocheńskie …