Archeologia – Archeologiczny – Archeolog

Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni uprzejmie zaprasza na Czwartkowe Spotkanie Muzealne, podczas którego kustosz Działu Archeologicznego Muzeum w Bochni Marek Materna zaprezentuje

Archeologia – Archeologiczny – Archeolog

Dział Archeologiczny bocheńskiego Muzeum. Historia, badania, potrzeby, perspektywy

17 października 2019, o godz.17.30, Rynek 20

Przypadająca w tym roku 60. rocznica powstania Muzeum im. Stanisława Fischera jest okazją do podsumowania dwudziestu lat mojej pracy w tej instytucji. Łącząc obowiązki archeologa i muzealnika poznałem specyfikę pracy w obu tych zawodach, które wzajemnie się uzupełniają i pozwalają na uczestniczenie w całym cyklu naukowo-badawczym. Od pozyskania nowych zabytków w czasie wykopalisk, przez ich opracowanie konserwację, aż do ich przemiany w eksponat muzealny. Pozwalają na spojrzenie z szerszej perspektywy na specyfikę zabytków archeologicznych, jak i działu, którym się opiekuję. Spotkanie, na które zapraszam Państwa będzie również próbą odpowiedzi na pytanie, które często słyszę, a które zapewne część z Państwa sobie zadaje: „Co archeolog ma do roboty w muzeum?” lub „Co tam właściwie robisz, jak nie jesteś na wykopaliskach?” Także dla mnie samego – to spotkanie – będzie próbą refleksji, podsumowania i oceny ostatnich 20 lat oraz okazją do zarysowania perspektyw na najbliższą przyszłość działu archeologicznego, jak i samego Muzeum. Marek Materna