Archeologia

Ceramika z XVI wieku odkryta w 1980 roku na dziedzińcu muzeum

Podczas kolejnego spotkania w cyklu Muzealna Akademia Historyczna mówić będziemy o niezwykle ważnych badaniach archeologicznych, jakie w 1980 roku z ramienia Muzeum w Bochni prowadziła na terenie Krzeczowa i Bochni archeolog Janina Cholewa (zamężna Duda). Choć w muzeum bocheńskim pracowała zaledwie kilkanaście miesięcy, począwszy od września 1979 roku, to jej dokonania badawcze okazały się nie tylko spektakularne (głośno było o nich w mediach), lecz jakże istotne z naukowego punktu widzenia. Pierwszym wydarzeniem było odkrycie w podbocheńskim Krzeczowie osady z okresu wpływów rzymskich w postaci licznej ceramiki i przedmiotów metalowych, które później zasiliły zbiory muzeum. Podobnie było w przypadku badań ratowniczych przeprowadzonych w tym samym – 1980 roku na dziedzińcu muzealnym w związku z budową obiektu magazynowego. Cenne
przedmioty, w tym XVI-wieczna ceramika i obuwie stanowią istotny przyczynek do obrazu dawnej Bochni.

Nasz gość zatem opowie o tym:

 • jak doszło do odkrycia osady z okresu rzymskiego (od początku n.e. do
  połowy III w. n.e.) i wczesnego średniowiecza (X-XII w.) w Krzeczowie?
 • jakie wyniki przyniosły badania powierzchniowe i wykopaliskowe osady
  w Krzeczowie?
 • jakie znaczenie mają brązowe zapinki znalezione na osadzie ludności
  kultury przeworskiej w Krzeczowie dla określenia czasu jej istnienia?
 • co odkryto podczas badań ratowniczych w wykopach pod fundamenty
  budynku magazynowego Muzeum w Bochni im. prof. Stanisława
  Fischera?

W najbliższy piątek, 23 sierpnia 2019 roku, godzina 17.30, Rynek 20, hol na
parterze muzeum

wstęp oczywiście wolny

Fragmenty obuwia odkryte w 1980 roku na dziedzińcu muzeum