BOCHEŃSCY UCZESTNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W 75. ROCZNICĘ

232 LAT CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY ULICY ORACKIEJ

Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni zaprasza na spacer po bocheńskiej nekropolii

BOCHEŃSCY UCZESTNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W 75. ROCZNICĘ

Spacer dwudziesty:

Niedziela, 4 sierpnia 2019 roku, godzina 14.00

Spotykamy się przy głównej bramie wejściowej na cmentarz od ulicy Orackiej

Mija kolejna, siedemdziesiąta piąta rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Aby uczcić pamięć uczestników tego heroicznego zrywu, zapraszamy Państwa w dniu 4 sierpnia na spacer historyczny
po Cmentarzu Komunalnym przy ul. Orackiej. Odwiedzimy groby uczestników powstania spoczywających na bocheńskiej nekropolii, a także tych mieszkańców naszego miasta, którzy jesienią 1944 r. pospieszyli z pomocą wysiedlonym warszawiakom przyjmując ich w swoich domach w Bochni. Wspominać będziemy tych, którzy zginęli lub zaginęli w Warszawie, lub w niemieckich obozach zagłady, gdzie trafili jako jeńcy po upadku powstania. Po niektórych pozostały na
cmentarzu symboliczne epitafia. Przetrwali w pamięci bliskich, ale także w publikacjach dotyczących tamtego wydarzenia. Niedawno do zbiorów czytelni muzealnej została podarowana książka Redemptoryści Woli. Jej ofiarodawca i autor, w jednej osobie, o. Paweł Mazanka, przypomina 30 zakonników tego zgromadzenia, rozstrzelanych na Woli w dniu 6 sierpnia 1944 r. Był wśród nich o.
Józef Palewski (1867-1944), przed wojną wikary w parafii św. Mikołaja w Bochni. Znalazł się on wśród 122 polskich ofiar hitleryzmu, wobec których otwarto, 17 września 2003 r., proces beatyfikacyjny.
Wspomniana książka wydana przez Wydawnictwo Homo Dei w Krakowie w 2018 r. dostępna jest w muzealnej bibliotece. Jej okładkę ilustruje fragment obrazu ks. Stanisława Nowaka Rozstrzelani
redemptoryści.