Bocheńskie imiona

Bocheńskie imiona.

Anetta Stachoń

Bocheńskie imiona. Imiona osób ochrzczonych w parafii św. Mikołaja w Bochni w latach 1754–2000. Imiona osób ochrzczonych w Bochni w latach 1946–2004. Seria „Biblioteka Czwartkowych Spotkań Muzealnych”, t. XII.

Podstawą do powstania tej książeczki była szczegółowa kwerenda źródłowa ksiąg metrykalnych parafii pod wezwaniem św. Mikołaja w Bochni oraz indeksu urodzin prowadzonego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bochni. Treść książki została podzielona na trzy części. Pierwszą stanowi tekst odnoszący się do historii nadawania imion w naszym kraju. Drugą część tworzą zestawienia poszczególnych imion według lat, w których je nadawano oraz częstości ich występowania (o tym drugim mówi liczba umieszczona po imieniu). Zestawienia są dwojakiego rodzaju, gdyż odwołują się do dwóch różnych źródeł. W pierwszym zawarto imiona odnotowane w księdze chrztów parafii św. Mikołaja w latach 1754–2000 (2. połowa XVIII w. oraz wybrane dziesięciolecia kolejnych stuleci). W drugim zestawiono wszystkie pierwsze imiona pod jakimi zapisano w USC dzieci urodzone w Bochni (w szpitalu bocheńskim) w latach 1946-2004, zarówno zamieszkałe w mieście, jak i w okolicznych miejscowościach (wyjątkiem jest okres pomiędzy rokiem 1985 a 1999, kiedy to szpital bocheński był w remoncie i dzieci z tego rejonu przyjmowano na świat w szpitalu w Brzesku). Ostatnia część publikacji to słowniczek wyjaśniający pochodzenie, etymologię i historyczne uwarunkowania wszystkich występujących w materiale źródłowym imion. Książkę w formacie B6 o objętości 200 stron zaopatrzono w wykaz źródeł i literatury przedmiotu.

Cena 8.00 zł