Czwartkowe Spotkania Muzealne 1989 – EDYCJA VII

19 stycznia doc. dr hab. Stanisław S. Nicieja

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie

23 lutego prof. dr hab. Jacek Kolbuszewski

Cmentarz jako tekst kultury

16 marca dr Teofil Wojciechowski

Innowiercy w dawnej Bochni

6 kwietnia mgr Adam Bartosz

Albania. Historia i współczesność

18 maja mgr Iwona Zawidzka

Mniejszości narodowe i religijne w Polsce

8 czerwca dr Marek Rostworowski

Jana Matejki „Kościuszko pod Racławicami”

21 września mgr Jan Flasza

Cmentarze bocheńskie. Przeszłość i stan obecny

5 października doc. dr hab. Andrzej Pankowicz

Szanse Polski w wojnie obronnej 1939 roku

9 listopada mgr Janina Kęsek

Cmentarz przy ulicy Orackiej w Bochni – przewodnik biograficzny

7 grudnia mgr Józef Piotrowicz

Bocheńska żupa Solna w latach okupacji hitlerowskiej (1939 – 1945)