Czwartkowe Spotkania Muzealne 1990 – EDYCJA VIII

18 stycznia prof. dr Stanisław Rodziński

Brata Alberta droga do malarstwa

15 lutego mgr Irena Pajdak

Zamek żupny w Bochni

22 marca dr Mieczysław Rokosz

Błogosławiona Kinga – księżna krakowsko- sandomierska i pani sądecka

26 kwietnia mgr Stanisława Nawara-Gaczoł

Początki konspiracji na Bocheńszczyźnie – jesień 1939

17 maja mgr Iwona Zawidzka

Ludowe wierzenia i zwyczaje religijne

7 czerwca doc. dr Andrzej Pankowicz

Wyprawa na Kijów 1920 roku

27 września mgr Dariusz Śladecki

Zabytki sztuki na Wileńszczyźnie. Trudna współczesność

25 października dr Stanisław Czarniecki

Staszic i postawa staszicowska

22 listopada mgr Janina Kęsek

Aktywność kulturalna Bochnian od poł. XIX do poł. XX w. Mit czy rzeczywistość?

15 grudnia mgr Jan Flasza

Rada miejska – burmistrz – Magistrat, czyli jak Bochnia radziła sobie z samorządnością w latach 1867 – 1939