Czwartkowe Spotkania Muzealne 1991 – EDYCJA IX

17 stycznia dr Zbigniew Pianowski i mgr Janusz Firlet
Losy pochówku króla Stanisława Augusta Poniatowskiego

21 lutego mgr Stanisław Kobiela
„Rabacja” 1846 roku w Bocheńskiem

14 marca dr Mieczysław Rokosz
Korona królewska — treść symbolu

18 kwietnia dr Maria Żychowska
Harcerstwo bocheńskie w latach 1912-1939

16 maja doc. dr hab. Michał Rożek
Kraków w świadomości narodowej

13 czerwca mgr Jan Flasza
Sylwetki nieprzeciętnych bochnian – znanych, nieznanych i zapomnianych

26 września mgr Maria Płaneta
Tradycje ruchu esperanckiego w Bochni

17 października mgr Iwona Zawidzka
Obrzędowość rodzinna

21 listopada mgr Jolanta Marszalska
Generałowie powstania listopadowego: Chłopicki, Skrzynecki, Ramorino, Morawski w listach do Władysława Sanguszki

12 grudnia mgr Janina Kęsek
Zakład Rzeźby Artystycznej Wojciecha Samka w Bochni