Czwartkowe Spotkania Muzealne 1992 – EDYCJA X

16 stycznia dr Józef Dużyk
Włodzimierz Tetmajer – artysta i patriota

13 lutego mgr Grażyna Lichończak
Krakowskie lata w twórczości Wita Stwosza

12 marca mgr Kazimierz Bańburski
Książę Marcin Lubomirski na tle dziejów Konfederacji Barskiej w Małopolsce

9 kwietnia mgr Jerzy Pączek
Organizacja kościelna na ziemi bocheńskiej do końca XVIII w., ze szczególnym uwzględnieniem sieci parafialnej

14 maja mgr Jan Flasza
„Listki karpackie” Józefa Niwickiego – wierszowany przewodnik po Bocheńskiem

11 czerwca mgr Józef Piotrowicz
Bocheńscy założyciele kopalni i osady górniczej Kaczyka na Bukowinie w XVIII w.

24 września mgr Iwona Zawidzka
„W każdym kątku po dzieciątku, a za piecem dwa”, czyli dzieciństwo w ujęciu etnograficznym

29 października mgr Janina Kęsek
Dziewiętnastowieczne bocheńskie albumy fotograficzne

12 listopada mgr Janusz T. Nowak
Związki Józefa Piłsudskiego z Krakowem

3 grudnia mgr Maria Płaneta Tradycja, symbolika i nastrój Świąt Bożego Narodzenia