Czwartkowe Spotkania Muzealne 1993 – EDYCJA XI

14 stycznia dr Krzysztof Polek (WSP w Krakowie)
Misja Konstantego i Metodego i jej znaczenie dla rozwoju Słowian we wczesnym średniowieczu.

14 lutego ks. prof. dr hab. Michał Czajkowski (ATK w Warszawie)
Tolerancja czy ekumenizm ?

4 marca dr Józef Piotrowicz (MŻK w Wieliczce)
Bochnia w świetle przywileju lokacyjnego Bolesława Wstydliwego z 1253 r.

15 kwietnia mgr Eligiusz Dworaczyński (Pracownia konserwacji Zabytków w Tarnowie)
Najnowsze badania archeologiczne w okolicach Bochni.

20 maja mgr Jolanta Marszalska (MBP w Tarnowie)
Elżbieta Drużbacka w kontekście mecenatu Barbary Sanguszkowej.

3 czerwca mgr Jan Flasza (Muzeum w Bochni)
Tradycje powiatowe w Bochni począwszy od utworzenia w 1782 r. cyrkułu bocheńskiego, aż do jego likwidacji w 1975 r.

23 września mgr Iwona Zawidzka (Muzeum w Bochni)
Ludzie i zwierzęta, wierzenia, zwyczaje, symbole, wróżby m. in. w oparciu o badania terenowe, prowadzone we wsiach podbocheńskich.

21 października mgr Maria Płaneta (Muzeum w Bochni)
Jan Świętek, autor „Ludu Nadrabskiego” w 100 – lecie wydania.

18 listopad mgr Janina Kęsek (Muzeum w Bochni)
Życie codzienne Bochni w XVII wieku.

2 grudnia inż. Józef Chaskot (MŻK w Wieliczce)
Rozwój przestrzenny kopalni bocheńskiej w latach 1777 – 1990.