Czwartkowe Spotkania Muzealne 1994 – EDYCJA XII

13 stycznia mgr Antoni Kroh
Czesi galicyjscy

3 lutego mgr Michał Hilchen
O istocie kolekcjonerstwa

17 marca dr Janusz Kamocki
Polacy w Kazachstanie

21 kwietnia mgr Jerzy Wyczesany
O naturze schyłku epoki. Szkic do postaci Ludwika Stasiaka

19 maja prof. dr Zbigniew Perzanowski
Problemy heraldyki w regionie bocheńskim

16 czerwca mgr Janina Kęsek
Kształtowanie się społeczności bocheńskiej na przełomie XVIII i XIX wieku

15 września mgr Jan Flasza
Powietrze wielkomiejskie czyli percepcja wielkiego świata w środowisku bocheńskim

20 października mgr Anetta Stachoń
Człowiek w obliczu choroby i śmierci – rzecz o lecznictwie w dawnej Bochni

17 listopada mgr Iwona Zawidzka
Cmentarz żydowski w Brzesku

8 grudnia dr Józef Piotrowicz
Bochnia a Wieliczka. Podobieństwa i różnice w rozwoju dziejowym