Czwartkowe Spotkania Muzealne 1995 – EDYCJA XIII

12 stycznia mgr Janusz Paprora
Wiśnicz Kmitów.

16 lutego dr Mieczysław Rokosz
O godle Orła Białego.

9 marca red. Stanisław M. Jankowski
Katyń – 55 lat później.

6 kwietnia red. Roman Włodek
Kinematograf w Galicji, Galicja w kinematografie.

11 maja mgr Jan Flasza
Marcin Samlicki (1878 – 1945). Życie i dzieło.

8 czerwca mgr Janina Kęsek
Władysława Kiernika związki z Bochnią.

14 września mgr Joanna Potasz
Etos urzędnika magistrackiego.

19 października mgr Antoni Kroh
Łemkowie współcześni.

16 listopada mgr Anetta Stachoń
Diabeł i jego wspólniczki – rzecz o czarownicach w dawnej Bochni.

14 grudnia dr hab. Zdzisław Kapera
Zwoje qmrańskie dzisiaj. Stan badań.