Czwartkowe Spotkania Muzealne 1998 – EDYCJA XVI

29 stycznia, dr Janusz Kurtyka (Instytut Historii PAN w Krakowie)
Opór antykomunistyczny na Ziemi Krakowskiej w latach 1944 – 1956.

19 lutego, prof. dr hab. Janusz Bogdanowski (Politechnika Krakowska)
Problem ochrony panoram i wnętrz urbanistycznych miast Małopolski Zachodniej.

12 marca, mgr Janina Kęsek (Muzeum w Bochni)
Bocheńska Wiosna Ludów 1848 roku.

16 kwietnia, mgr Jan Flasza (Muzeum w Bochni)
Pierwsi bocheńscy krajoznawcy.

14 maja, mgr Zofia Kęsek (Muzeum w Bochni)
Tatarzy polscy – geneza i początki osadnictwa, stratyfikacje, obyczajowość.

4 czerwca, mgr Rastislav Maćura (Muzeum – Zamek w Starej Lubowni)
Działalność rodu Lubomirskich na zamku w Lubowni.

10 września, mgr Małgorzata Cichoń
Wspomnienie o nauczycielce i artystce Zofii Śliwkównej.

15 października, mgr Anetta Stachoń (Muzeum w Bochni)
Mistrzowie igły. Bocheński cech krawiecki w XVI i XVII stuleciu.

5 listopada, mgr Elżbieta Kalwajtys (Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce)
Ostatnie „Szczęść Boże”.

3 grudnia, mgr Małgorzata Bogucka (Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce)
Ubiór górniczy w wersji paradnej i roboczej. Próba prześledzenia etapów rozwoju.