Czwartkowe Spotkania Muzealne 1999 – EDYCJA XVII

7 stycznia, prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. (Muzeum Czartoryskich w Krakowie)
Dziwne dzieje „Damy z gronostajem”.

11 lutego, mgr Jerzy Okoński (Tarnów)
Eldorado archeologiczne nad Rabą.

11 marca, prof. dr hab. Józef Andrzej Gierowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Stulecie zmarnowanych nadziei. Rzeczpospolita polsko-litewska 1648-1764.

15 kwietnia, dr Mieczysław Rokosz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Czym jest i co znaczy Kopiec Kościuszki w Krakowie?

6 maja, prof. dr hab. Stanisław Rodziński (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)
Jan Matejko – narodowa relikwia czy żywa wartość?

17 czerwca, mgr Joanna Potasz (Archiwum Państwowe w Bochni)
Jak wyglądała zabudowa Bochni w XVI wieku ? Próba rekonstrukcji.

23 września, mgr Jan Flasza (Muzeum w Bochni)
Czy rzeki mają pamięć? Raba: fizjonomia, dzieje, wspólnota kulturowa i gospodarcza.

21 października, mgr Iwona Zawidzka (Muzeum w Bochni)
My i oni, czyli o Żydach bocheńskich.

25 listopada, mgr Janina Kęsek (Muzeum w Bochni)
Dr Franciszek Hoszard (1822-1899) na tle współczesnych mu Bochni i Lwowa.

16 grudnia, mgr Mieczysław Jagła, mgr Marek Burghardt (Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach)
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach – historia, bieżąca działalność i perspektywy rozwoju.
Wybrane problemy astronomiczne.