Czwartkowe Spotkania Muzealne 2000 – EDYCJA XVIII

27 stycznia, prof. dr hab. Janusz Sondel (Uniwersytet Jagielloński)

Harcerstwo bocheńskie po roku 1956.

24 lutego, mgr Anetta Stachoń (Muzeum w Bochni)

Bocheńskie apteki.

23 marca, mgr Maria Marcinowska (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)

Dwór pełen barw, czyli o siedzibie szlacheckiej z Rdzawy w powiecie bocheńskim.

27 kwietnia, prof. dr hab. kpt. żeglugi wielkiej Daniel Duda (Gdynia)

Gospodarka morska III Rzeczypospolitej.

18 maja, mgr Jolanta Marszalska (Tarnów),

Z dziejów biblioteki klasztoru tynieckiego. Ciekawy epizod bocheński.

15 czerwca, mgr Maria Serafińska – Domańska (Muzeum Pamiątek po Janie Matejce „Koryznówka” w Wiśniczu),

Piękna Kasztelanka – Stanisława Serafińska, kronikarka Wiśnicza i Bochni drugiej połowy XIX stulecia.

7 września, mgr Janina Kęsek (Muzeum w Bochni)

„Stanęli w potrzebie” – udział bochnian w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku.

26 października, mgr Marek Materna (Muzeum w Bochni)

Archeologia regionu bocheńskiego. Historia badań a współczesna konieczność ochrony dziedzictwa kulturowego.

23 listopada, mgr Iwona Zawidzka (Muzeum w Bochni)

Świątek przydrożny, krzyż, kapliczka – patroni naszych okolic.

7 grudnia, ksiądz mgr Tadeusz Bukowski (Muzeum Diecezjalne w Tarnowie)

Tematy eschatologiczne w sztuce.