Czwartkowe Spotkania Muzealne 2001 – EDYCJA XIX

25 stycznia, mgr Agnieszka Truś-Bakalarz (Muzeum w Bochni),
Kolory nowej epoki. Pejzaże bocheńskie Marcina Samlickiego w paryskim świetle przedstawione.

22 lutego, mgr Anetta Stachoń (Muzeum w Bochni),
„Przeszłość – Przyszłości” 1801 – 2001. Świątynia Sybilli w Puławach jako kolebka polskiego muzealnictwa.

22 marca, mgr Andrzej Gaczoł (Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie),
Problemy konserwatorskie obiektów historycznych nad zabytkowymi wyrobiskami kopalń.

19 kwietnia, dr Bogdan Kosturkiewicz (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie),
Mecenas Edward Arłamowski – wybitny szachista, teoretyk i historyk szachów rodem z Bochni.

17 maja, dr Paweł Valde-Nowak (Polska Akademia Nauk w Krakowie),
Archeologia gór. Osadnictwo w Karpatach od paleolitu do schyłku epoki kamienia.

7 czerwca, dr Mieczysław Rokosz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),
Dzwon Zygmunta – żywy świadek narodowych dziejów.

20 września, mgr Janusz Paprota (Bochnia),
Szlacheckie rezydencje obronne w regionie bocheńskim od XIII do XVI wieku.

18 października, mgr Janina Kęsek (Muzeum w Bochni),
„Marzenia jasnowidzącego”. Henryk Trzpis – romantyk i historyk romantyzmu.

8 listopada, dr Karolina Grodziska (Biblioteka PAN i PAU w Krakowie),
Tysiącletni Dzień Zaduszny. Z dziejów cmentarzy w dawnej Polsce.

6 grudnia, mgr Jan Flasza (Muzeum w Bochni),
Święty Mikołaj i Bochnia.