Czwartkowe Spotkania Muzealne 2002 – EDYCJA XX

24 stycznia mgr Urszula Olbromska (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej)

Jak to z fajką było… Przegląd typologiczny i ikonograficzny fajek w zbiorach polskich.

14 lutego mgr Agnieszka Truś-Bakalarz (Muzeum w Bochni),

Akwarelowe impresje i ceramiczne rozmaitości. O Walerianie Kasprzyku (1912 – 1992) w podwójną rocznicę.

21 marca Marek Sosenko (Kraków),

Kolekcjonerstwo – pasja czy zawód?

25 kwietnia dr Piotr Krasny (Uniwersytet Jagielloński, Kraków),

Sztuka cerkiewna w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku

23 maja, dr Paweł Valde-Nowak (Polska Akademia Nauk w Krakowie).

Sanktuarium paleolityczne sprzed 30 000 lat w jaskini Obłazowa.

20 czerwca, mgr Jan Flasza (Muzeum w Bochni),

Panorama miasta Bochni z połowy XIX wieku,czyli jakie zagadki kryje litografia Carla Bernda?

12 września mgr Lidia Luchter-Krupińska (Zamek w Dębnie),

Wokół stołu sarmackiego. Konteksty kulturowe staropolskiej sztuki kulinarnej.

3 października prof. dr hab. Piotr Gach (Katolicki Uniwersytet Lubelski),

Instytucje Bochni w strukturach państwowych i kościelnych od średniowiecza do XX wieku.

7 listopada Ryszard Rybka (Bochnia),

Z dziejów garnizonu bocheńskiego.

19 grudnia mgr Iwona Zawidzka (Muzeum w Bochni),

Homo viator, czyli pielgrzymie szlaki, święte miejsca.