Czwartkowe Spotkania Muzealne 2003 – EDYCJA XXI

23 stycznia, mgr Janina Kęsek (Muzeum w Bochni),
Udział bochnian w powstaniu styczniowym. Nowe materiały.

27 lutego, mgr Jan Flasza (Muzeum w Bochni),
Jak Bochnia stawała się miastem ?

6 marca, mgr Małgorzata Buyko (Muzeum Dom Matejki),
Kobiety Jana Matejki.

24 kwietnia, prof. dr hab. kpt. ż.w. Daniel Duda (Polskie Towarzystwo Nautologiczne w Gdyni),
Przyczynek do genezy “Święta Morza” w Polsce.

22 maja, mgr Barbara Mirek-Michalska (Gimnazjum w Rajbrocie),
Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy.

5 czerwca, mgr inż. Tomasz Migdas (Kopalnia Soli Bochnia),
Płaszcze, Śmierdziuchy, Błagaj… W kręgu nazewnictwa podziemnych wyrobisk kopalni soli w Bochni.

11 września, mgr Agnieszka Truś-Bakalarz (Muzeum w Bochni),
Budynek Rady Powiatowej w Bochni w świetle dokonań architektonicznych Władysława Ekielskiego.

16 października, mgr Anetta Stachoń (Muzeum w Bochni),
Imiona chrzestne w parafii św. Mikołaja w Bochni w XVIII – XX stuleciu.

13 listopada, dr Anna Spiss (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze w Krakowie),
Wycinanki, makatki i jelenie, czyli sztuka zdobienia dawnych mieszkań.

4 grudnia, mgr Klementyna Ochniak (Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce),
Kolonia górnicza “Gorzków” w Bochni.