Czwartkowe Spotkania Muzealne 2004 – EDYCJA XXII

29 stycznia, mgr Katarzyna Golonka (Bochnia),
Uzurpatorzy galijscy u schyłku starożytności.

19 lutego, mgr Elżbieta Kalwajtys (Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce),
Fortuny na soli wyrosłe, czyli kto wzbogacił się na żupach krakowskich.

18 marca, mgr Janina Kęsek (Muzeum w Bochni),
Rodzina Stanettich rodem z Italii i jej związki z Bochnią.

29 kwietnia, mgr Agnieszka Truś-Bakalarz (Muzeum w Bochni),
„Grande Artiste Peintre”. Subtelny świat Klementyny Mien (1870 – 1954).

20 maja, prof. dr hab. Michał Parczewski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego),
Dzieje Słowian w pierwszym tysiącleciu naszej ery – początki, ekspansja, rozwój.

17 czerwca, mgr inż. arch. Jadwiga Śleszyńska (Szarów),
Pałac Żeleńskich w Grodkowicach. Dzieje, adaptacja i nowe podejście architektoniczne.

16 września, dr Andrzej B. Krupiński (Zamek w Dębnie),
„Wyrasta on niby z pszenicznego pola…” O kościołach drewnianych na Pogórzu Karpackim.

21 października, mgr inż. Józef Charkot (Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce),
Z otchłani na świat. Rozwój techniczny transportu pionowego w kopalni bocheńskiej.
Na marginesie trzech rocznic ważnych przemian technicznych.

4 listopada, mgr Jan Flasza (Muzeum w Bochni),
Cmentarz – zwierciadłem czasu, przy tym kilka kart do nowego przewodnika po nekropoliach bocheńskich.
W 220. rocznicę założenia pierwszego cmentarza pozakościelnego w Bochni.

16 grudnia, dr Ewa Fryś-Pietraszkowa (Muzeum Etnograficzne w Krakowie),
Od półmajoliki do kamionki. Garncarstwo w Bochni i okolicy.