Czwartkowe Spotkania Muzealne 2009 – EDYCJA XXVII

15 stycznia, Marta Kłak-Ambrożkiewicz

(Muzeum Narodowe w Krakowie. Oddział – Dom Jana Matejki),

Jan Matejko – artysta, mecenas, kolekcjoner.

26 lutego, Jan Flasza (Muzeum w Bochni),

Jak wśród bochnian kształtowała się świadomość własnej historii?

Dedykowane Stanisławowi Fischerowi w 130. rocznicę urodzin.

19 marca, Marek Skubisz (Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce),

Z dziejów powroźnictwa w dawnej Bochni.

30 kwietnia, Elżbieta Misiak (Warszawa), Historia mojej Rdzawy.

7 maja, Paweł Krokosz (Wieliczka),

Po obu stronach Karpat. Tajemnice Łemkowszczyzny polskiej i słowackiej.

18 czerwca, Janina Kęsek (Muzeum w Bochni),

Pamiętniki bocheńskie – subiektywne, lecz nieocenione źródło

informacji o dawnej Bochni.

17 września, Ryszard Rybka (Damienice),

Znaczenie garnizonu bocheńskiego w okresie II Rzeczpospolitej

i jego wkład w obronę państwa we wrześniu 1939 roku.

22 października, Jadwiga Migdał (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie)
Znaki wiary i pamięci. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne.

19 listopada, Cecylia Kuta (Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie),

Między kompromisem a uległością – organizacje katolików świeckich

w Polsce doby poststalinowskiej.

3 grudnia, Józef Charkot (Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce),

Wiek pary w kopalni bocheńskiej. W 100. lecie wyprodukowania

maszyny parowej pracującej do 1996 r. nad szybem Campi.