Czwartkowe Spotkania Muzealne 2010 – EDYCJA XXVIII

21 stycznia, dr hab. Jarosław Dumanowski (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu),

Pierwsza polska książka kucharska. Zaproszenie do lektury.

18 lutego, Elżbieta Michałowska (I Liceum Ogólnokształcące w Bochni),

Syria – Jordania – Liban. Moje podróże w czasie i przestrzeni.

18 marca, Anetta Stachoń (Muzeum Bochni),

Medycyna ludowa w 5365 receptach.

XVIII-wieczny rękopis ze zbiorów historycznych bocheńskiego muzeum.

29 kwietnia, Jan Flasza (Muzeum w Bochni),

Król Kazimierz Wielki i Bochnia w świetle faktów, tradycji i mitów.

W 700. rocznicę urodzin ostatniego z Piastów.

13 maja, ks. Tadeusz Bukowski (Muzeum Diecezjalne w Tarnowie),

Najstarsze muzeum diecezjalne w Polsce i nowe nośniki informacji.

17 czerwca, Janina Kęsek (Muzeum w Bochni),

O pamiętnikach bocheńskich raz jeszcze.

16 września, Iwona Zawidzka (Muzeum w Bochni),

Bochnia i bochnianie z pierwszej połowy ubiegłego wieku w pamiętniku Ani Aussenberg.

14 października, Maria Fiderkiewicz (Krakuszowice),

Skrzypek na hałdzie. Sztuka plastyczna środowisk górniczych Górnego Śląska.

18 listopada, Andrzej Pacuła (Bochnia),

Piwnica pod Baranami – formacja intelektualna i artystyczna.

16 grudnia, Danuta Krzysztofek i Jarosław Fraś (Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce),

Marek Materna (Muzeum w Bochni),

Place miejskie w Wieliczce i Bochni. Dzieje – funkcje – zabudowa.