Czwartkowe Spotkania Muzealne 2011 – EDYCJA XXIX

20 stycznia
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński (Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie)
CAÑONES et LEGES. O formowaniu się podstaw europejskiej kultury prawnej.

24 lutego
Ireneusz Poniński (Piastów k. Warszawy),

Jak odtworzyć wygląd szlachty w czasach baroku.

17 marca
Janusz Paprota (Bochnia)

Rody rycerskie na ziemi bocheńskiej w świetle nowszych badań.

14 kwietnia
Michał Piotrowski (Nowy Sącz),

Paszyńskie perełki. Fenomen rzeźbiarskiego ośrodka w Paszynie.

26 maja
dr hab. Krzysztof Polek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Upadek, czy transformacja świata antycznego?

16 czerwca
Agnieszka Truś-Bakalarz (Muzeum w Bochni)

Wizytówka miasta? Dworzec kolejowy w Bochni i jego przemiany.

1 września
Janina Kęsek (Muzeum w Bochni)

Pamiętniki bocheńskie (1939-1945), wojenne, jenieckie i z wojennej tułaczki.

20 października
Marta Bartuś (Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu)

Marcin Kromer (1512-1589) – wybitny bieczanin.

3 listopada
Iwona Zawidzka (Muzeum w Bochni) Cmentarze…

1 grudnia
dr inż. Mariusz Klimek (Stacja Naukowa Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
w Łazach k. Bochni) Historia rzeczy zwykłych – termometr.