Czwartkowe Spotkania Muzealne 2012 – EDYCJA XXX

26 stycznia

dr Grażyna Lichończak-Nurek (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa),

Wit Stwosz. Życie i twórczość.

23 lutego

Andrzej S. Pacuła (Bochnia),

Bochnian rozmowy pocztowe – inspiracje literackie i historyczne.

22 marca

prof. dr hab. Andrzej Kastory (Bochnia),

Polityka Wielkiej Brytanii wobec Europy Środkowej w pierwszej połowie XX wieku.

26 kwietnia

dr hab. Andrzej Zięba (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ),

Faronada. Z dziejów rebelii kościelnej w Wiśniczu międzywojennym.

10 maja

Agnieszka Truś-Bakalarz (Muzeum w Bochni),

Marcin Samlicki w Paryżu.

14 czerwca

Andrzej Całka (Bochnia), Jan Flasza (Muzeum w Bochni),

Zielona wyobraźnia – dwugłos o Franciszku Mollo, malarzu niebanalnym.

6 września

Janina Kęsek (Muzeum w Bochni),

Kult świętej Rozalii w Bochni dawniej i dziś.

18 października

Iwona Zawidzka (Muzeum w Bochni), Żyd nadrabski.

Obraz Żydów w pracach Jana Świętka i nie tylko…

15 listopada

Marek Materna (Muzeum w Bochni), Podróż do wnętrza ziemi,

czyli spacer z archeologiem po średniowiecznej Bochni.

13 grudnia

Wojciech Szatkowski (Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem),

Stanisław Barabasz z Bochni – pionier polskiego narciarstwa.