Czwartkowe Spotkania Muzealne 2019 – Edycja XXXVII

Szanowni Państwo.

W tym roku kalendarz przypomina o kilku ważnych wydarzeniachz przeszłości. 150 lat temu utworzono w Bochni Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej, a pół wieku później założono dwie firmy, które wywarły istotny wpływ na lokalny rynek pracy. Pierwszaz nich, to powstała w 1919 roku Fabryka Naczyń Kamionkowych Henryka Münzera. Druga, to zawiązana w tym samym roku Robotnicza Spółdzielnia Spożywców, której działalność kontynuuje „Społem” PSS Bochnia – dziś najstarsza, największa i najbardziej konkurencyjna sieć handlowo-produkcyjna w mieście.

Rok 2019 niesie także rocznice istotne dla naszego muzeum: 140.rocznicę urodzin Stanisława Fischera – jego twórcy, pierwszego kustosza i patrona oraz 60-lecie działalności tej samorządowej dziś instytucji kultury, wpisanej trwale w bocheńską rzeczywistość, badającej jej przeszłość, pielęgnującej tradycje kulturalne miasta oraz upowszechniającej wiedzę o nim i o powiecie. Jubileusz jest okazją, aby spojrzeć na dotychczasową rolę i znaczenie muzeum w środowisku, a zarazem podjąć próbę określenia modelu działalności na przyszłość, choćby w świetle prowadzonej obecnie rewitalizacji miasta i uwarunkowań oraz skutków z niej wynikających.

Natomiast tegoroczny cykl spotkań rozpoczniemy nawiązaniem niepodległości i podczas pierwszego wykładu wrócimy do problematyki legionowej.

24 stycznia
Prof. dr hab. Janusz Cisek
(Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Słownik Legionistów Polskich 1914-1918.

28 lutego
Jan Flasza
(Muzeum w Bochni)
Miasto, jego dzieje, ludzie i zabytki w perspektywie sześćdziesięcioletniej działalności Muzeum im. prof. Stanisława Fischera.

28 marca
Piotr Cora, Paweł Klóska, Grzegorz Kruczek, Konrad Leśniak
(stażyści programu „Praxis 2.0”, realizowanego w Muzeum w Bochni przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego)
„Panie, a stare to???” – o archeologii bez uprzedzeń.

25 kwietnia
Dr hab. Andrzej Gaczoł,
prof. Politechniki Krakowskiej, Wydział Architektury
Ochrona i rewitalizacja dziedzictwa architektury przemysłowej i zabytków techniki (w szczególności zabytków związanych z górnictwem).

16 maja
Mirosław Mroczek (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni)
Walka z czerwonym kurem – 150 lat zorganizowanego pożarnictwa w Bochni.

13 czerwca
Janina Kęsek (Bochnia)
Interes i mieszkanie pod jednym dachem. Z cyklu: Saga bocheńska, cz. V.

5 września
Andrzej Pacuła (Bochnia)
Stanisław Pacuła – burmistrz na trudne czasy.

17 października
Marek Materna (Muzeum w Bochni)
Archeologia – Archeologiczny – Archeolog. Dział Archeologiczny bocheńskiego Muzeum. Historia, badania, potrzeby, perspektywy.

14 listopada
Ryszard Rybka (Muzeum w Bochni)
Policja Państwowa II Rzeczypospolitej. Blaski i cienie – na przykładzie powiatu bocheńskiego.

12 grudnia
Dr hab. Krzysztof Polek, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Instytut Historii i Archiwistyki
Pierwsza i druga pandemia w Europie średniowiecznej. Jak epidemiologia zmieniła sposób badań historycznych nad rozprzestrzenianiem się dżumy
w przeszłości.