Czwartkowe Spotkania Muzealne 2020 – edycja XXXVIII

Ilustracją tegorocznego programu Czwartkowych Spotkań Muzealnych jest widok na Uzbornię z Krakowskiego Przedmieścia, namalowany przez Józefa Stanisława Broszkiewicza (1920-1977). W 2020 roku obchodzić będziemy 100. rocznicę urodzin tego jednego z ciekawszych przedstawicieli bocheńskiego środowiska plastycznego. Obraz miasta – jego dzieje, biografie mieszkańców, charakter, barwę i koloryt przestrzeni miejskiej można przedstawiać na wiele sposobów. Nie tylko poprzez działania podstawowe – klasyczną narrację historyczną, bazującą na analizie źródeł i ich interpretacji, choćby tak wyjątkowych, jak dawne plany, wprost niezastąpione we właściwej ochronie miast historycznych.

Józef Stanisław Broszkiewicz (1920-1977), Krajobraz podgórski, 1963

Sztuki plastyczne mogą znakomicie wspomóc owe działania, nie tylko ze względu na samą ikonograficzność pejzaży miejskich, ale również poprzez poszukiwanie klimatu, budowanie nastroju. Podobnie zresztą jak artyści czynią to w stosunku do portretowanych osób. Jeszcze większe możliwości w tym zakresie stwarza fotografia, ale przecież nie każda będzie źródłem przydatnym. Dopiero to wszystko razem umożliwia wieloaspektowe definiowanie przestrzeni miejskiej, wydobycie jej często ukrytego piękna i bogactwa zróżnicowania, specyficznego charakteru i szczególnych znaczeń, które mogą być wielce przydatne w działaniach praktycznych. Oczywiście pod warunkiem, że ta teoretyczna konstrukcja, wypływająca z szerokiego spektrum badań i obserwacji, będzie znana szerzej i stosowana przez ośrodki decyzyjne. Takie między innymi przesłanki przyświecają nam od 37 lat przy konstruowaniu proponowanego Państwu programu. Mamy nadzieję, że także tym razem okaże się on dla Państwa interesujący, a może nawet użyteczny skłaniając do działania? Serdecznie zapraszamy do Muzeum!

23 stycznia
Dr hab. Andrzej Zięba (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ)
Polska muzyka narodowa w opisie historyka.
20 lutego
Dr Piotr Langer (Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej)
Autentyczność czy komercja? Różne drogi współczesnej przebudowy europejskich miast górniczych.
12 marca
Wojciech Wichnera (Kraków)
Sylwetka Konstantego Chylińskiego i dzieje jego kolekcji numizmatycznej na tle zbiorów Muzeum w Bochni.
2 kwietnia
Zofia Gołubiew (Kraków)
Po co nam muzea dzisiaj?
21 maja
Antonina Bukowska (Bochnia)
Wspomnienia kreowane: fotografia rodzinna z radosną narracją.
18 czerwca
Jan Flasza (Muzeum w Bochni)
Przez Bochnię na Ziemie Odzyskane. Powojenne problemy migracyjne.
3 września
Ryszard Rybka (Muzeum w Bochni)
Walki z bolszewicką 1 Armią Konną w sierpniu 1920 roku i ich znaczenie w kontekście Bitwy Warszawskiej. W 100. rocznicę walk pod Komarowem.
15 października
Dr hab. inż. arch. Andrzej Gaczoł (prof. Politechniki Krakowskiej)
Piękność miasta zasadza się na jego planie. O problemach ochrony starych miast.
19 listopada
Dr Iwona Zawidzka (Muzeum w Bochni)
Bocheńska społeczność żydowska w przestrzeni miasta.
10 grudnia
Marek Materna (Muzeum w Bochni)
Klasztor bernardynów w Bochni w świetle badań historycznych i archeologicznych.