Czwartkowe Spotkania Muzealne 2016 – Edycja XXXIV

W tegorocznym programie muzealnych „czwartków” pragniemy zwrócić uwagę Państwa na dwa zjawiska, które zrewolucjonizowały, nie tylko na naszym terenie, życie człowieka w ubiegłym i obecnym stuleciu: elektryczność i samochód. Będzietakże okazja do refleksji na temat kulturowych powikłań w dziejach Europy, związanych z odwiecznymi migracjami, a zarazem z coraz częściej przebłyskującą u współczesnego człowieka potrzebą kulturowego oparcia się na tradycji lokalnej.
Spośród wielu lokalnych rocznic przypadających w 2016 roku zwraca uwagę jubileusz lokacji miejskiej Nowego Wiśnicza, miasta położonego wprawdzie blisko Bochni, lecz w swej istocie odrębnego z uwagi na jego prywatny kiedyś charakter. Mija też 70. Rocznica wydarzeń pod Łapanowem, które na naszym terenie stanowią swoistą egzemplifikację tego, co w powojennej rzeczywistości określano eufemizmem„utrwalanie władzy ludowej”.
Kolejny, proponowany przez nas temat, otwierający cykl tegorocznych Muzealnych Spotkań, dotyczy translokacji. Translokacja zabytków architektury to zagadnienie, które w powiecie bocheńskim w ostatnich dziesięcioleciach przybrało kilka spektakularnych rozwiązań. Dziś wprawdzie pamiętamy jeszcze, że drewniany kościół z Rozdziela stał uprzednio w Królówce, ale już na przykład świadomość, że inny drewniany kościół św. Joachima z Krzyżanowic był wcześniej w Bochni bernardyńską świątynią, jest raczej niewielka. Zniknął z naszego krajobrazu dwór w Rdzawie, choć został pieczołowicie odtworzony w Sądeckim Parku Etnograficznym. Następna drewniana świątynia z ziemi bocheńskiej, kościół św. Wawrzyńca z Cerekwi, czeka tam wciąż na lepsze czasy. Związany ściśle z początkami kapłaństwa Karola Wojtyły kościół z Niegowici stoi od 1973 roku w podchrzanowskim Mętkowie. Jeszcze częściej przenoszone były mniejsze obiekty – spichrze, chałupy i budynki gospodarskie. Skazane w swoim naturalnym dotąd otoczeniu na zniszczenie, stanowią dziś sporą atrakcję skansenów i ciekawy materiał badawczy.
Serdecznie zapraszamy!

Program Spotkań Czwartkowych 2016

21 stycznia
– dr hab. inż. arch. Andrzej Gaczoł (Wieliczka),
Translokacja zabytków architektury w przeszłości i obecnie.

18 lutego
– prof. dr hab. Andrzej Zięba (Uniwersytet Jagielloński),
Wiśnicz – miasto, ludzie, dziedzictwo. Refleksje jubileuszowe.

17 marca
– Anetta Stachoń (Muzeum w Bochni),
Al-Andalus. Hiszpania pod panowaniem arabskim (711-1492).

7 kwietnia
– Ireneusz Sobas (Bochnia),
Kapitan Jan Dubaniowski „Salwa” i jego żołnierze. W 70. rocznicę zasadzki pod Łapanowem.

5 maja
– Dominik Oleksy (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa),
„Przelatywał szalonem pędem automobil”, czyli o początkach motoryzacji
w Krakowie i ówczesnej Galicji.

16 czerwca
– Janina Kęsek (Muzeum w Bochni),
Saga bocheńska: Dom na końcu drogi.

1 września
– Janusz Czerwiński (Kłaj),
Ślady zdarzeń lotniczych nad Puszczą Niepołomicką z czasów II wojny światowej.

20 października
– Anna Pastucha (Muzeum w Bochni),
„Niebo, ziemia czci Maryję”. W kręgu rodzimej poezji maryjnej.

17 listopada
– Jarosław Fraś (Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce),
– Marek Materna (Muzeum w Bochni),
Pasterze? Warzelnicy? Metalurdzy? Mieszkańcy osady sprzed 4000 tys. lat
w świetle trzech sezonów badań archeologicznych na stanowisku 43 w Bochni-Chodenicach.

15 grudnia
– Justyna Bodurka (Muzeum w Bochni),
„Baczność, wysokie napięcie!” O początkach elektryczności w Bochni.

______
Czwartkowe Spotkania Muzealne, organizowane nieprzerwanie od stycznia 1983 roku, w 2001 zostały uhonorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prestiżową nagrodą „Sybilli” w kategorii: program promocyjny, edukacyjny i oświatowo-wychowawczy.