Czwartkowe spotkania muzealne – Ochrona i rewitalizacja dziedzictwa architektury przemysłowej i zabytków techniki

Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni uprzejmie zaprasza na Czwartkowe Spotkanie Muzealne.
Tym razem naszym gościem będzie
Dr hab. Andrzej Gaczoł
prof. Politechniki Krakowskiej, Wydział Architektury, który wygłosi wykład

Ochrona i rewitalizacja dziedzictwa architektury przemysłowej i zabytków techniki (w szczególności zabytków związanych z górnictwem).

25 kwietnia 2019 roku, o godzinie 17.30
Rynek 20

 „Dorobek kulturalny narodu wyraża się nie tylko w pomnikach pisanych i w wielkiej myśli twórczej poszczególnych jednostek, lecz odzwierciedla się również w budowlach i konstrukcjach, zostających trwałymi świadkami wysiłków dawnego pokolenia na polu inżynierskiej myśli twórczej. Zachowanie najcharakterystyczniejszych, najpiękniejszych i najtrwalszych z nich pozostaje ustawiczną troską następnych pokoleń […], są one niewątpliwie chwałą i dumą narodową…”.

Fragment „Manifestu” podjętego  podczas otwarcia Muzeum Przemysłu i Techniki w Warszawie, 6. 12. 1933 r.

Dziedzictwo techniki to istotny element dziedzictwa kultury, związany z historią rozwoju myśli technicznej. W obrębie tegoż dziedzictwa wyróżnia się trzy rodzaje zabytków: zabytki przemysłowe, zabytki inżynierii (mechanicznej, budowlanej, chemicznej, energetycznej i elektronicznej, awiacyjnej i budowy okrętów, informacji i telekomunikacji) oraz zabytki techniki (od prehistorii i czasów nowożytnych jak również związane między innymi z rewolucją przemysłową, techniką edukacyjną, a także muzealnictwo techniczne).   

Zaprezentuję przede wszystkim problematykę rewitalizacji zabytków przemysłowych – pozostałości kultury przemysłowej o wartościach: historycznych, architektonicznych, technicznych, społecznych lub naukowych. W skład tego dziedzictwa poprzemysłowego wchodzą budynki i maszyny, warsztaty, zakłady produkcyjne i fabryki, kopalnie i zakłady obróbki, magazyny i składy, miejsca wytwarzania, transport i jego infrastruktura, a także miejsca o funkcji socjalnej związanej z przemysłem jak np. zabudowania mieszkalne [osiedla robotnicze], miejsca praktyk religijnych oraz edukacji. I tak, przedstawię rewaloryzację i adaptację dawnych kopalń soli na terenie Rumunii (Kaczyka, Turda) oraz kopalń węgla na Górnym i Dolnym Śląsku ( m.in. Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w dawnej kopalni „Julia” w Wałbrzychu, Skansen górniczy w „Królowej Luizie” w Zabrzu, Muzeum Śląskie w Katowicach) oraz ochronę osiedli robotniczych dla górników kopalni „Giesche”: Giszowiec i Nikiszowiec (Andrzej Gaczoł).