Czwartkowe Spotkanie Muzealne 2015 – EDYCJA XXXIII

Program Spotkań Czwartkowych 2015

22 stycznia –

Bochnia 1944-1945:

– Rafał Podsiadło (Niepołomice),

Linia Stellung a2 i jej przebieg na terenie Bochni;

– Jarosław Kucybała (Bochnia),

Walki pomiędzy Trzcianą i Ubrzeżą w powiecie bocheńskim w styczniu 1945 roku;

– Grzegorz Gaweł (Kraków),

Jan Dubaniowski „Salwa”, żołnierz ziemi bocheńskiej przypisany.

26 lutego –

dr Maria Czeppe (PAN w Krakowie,

Pracownia Staropolska Polskiego Słownika Biograficznego), Historię tworzą ludzie…

19 marca –

Agnieszka Żołna-Zdunek i Zbigniew Urbański (Lipnica Murowana),

Jak się robi palmy w Lipnicy?

16 kwietnia –

Roman Włodek (Kraków),

Złote lata filmu żydowskiego.

7 maja –

Justyna Bodurka (Muzeum w Bochni),

Rajbrot – z dziejów niezwykłej miejscowości.

18 czerwca –

Janina Kęsek (Muzeum w Bochni),

Saga bocheńska – miejsca i ludzie. Historie prawdziwe i prawdopodobne.

17 września –

Ryszard Rybka (Damienice),

Etos kawalerii w latach II Rzeczypospolitej.

15 października –

Janusz Paprota (Bochnia),

„Potop szwedzki” na ziemi bocheńskiej.

19 listopada –

dr Iwona Zawidzka (Muzeum w Bochni),

Polacy ratujący Żydów, czyli Sprawiedliwi spośród nas.

3 grudnia –

dr Piotr Langer (Politechnika Krakowska),

Solnymi szlakami Europy.

______
Czwartkowe Spotkania Muzealne, organizowane nieprzerwanie od stycznia 1983 roku, w 2001 zostały uhonorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prestiżową nagrodą „Sybilli” w kategorii: program promocyjny, edukacyjny i oświatowo-wychowawczy.