Dawna Muzyka…

Dawna muzyka w zabytkowych wnętrzach

W tym cyklu muzeum organizuje koncerty zespołów kameralnych wykonujących muzykę dawną. Są to zarówno zespoły zawodowe, jak i studenckie (z Akademii Muzycznej w Krakowie) i szkolne (z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni)).

Zespół Muzyki Dawnej Camerata Cracovia, z którym muzeum współpracuje od połowy lat 80. XX w.., w naszej Sali Malarstwa Bocheńskiego, 2011. Fot. Mirosław Orzechowski.