Druki ulotne to też cenne zabytki! – Muzealia 2019

Pieśni za grosze. Druki ulotne a kolekcjonerstwo

Opowie o nich, a niektóre nawet …zaśpiewa, gość tegorocznych Muzealiów pan Piotr Wawrzkiewicz, akompaniując sobie na lirze korbowej. Jarosławianin, obecnie zamieszkały w Krakowie. Od 2005 roku związany jest ze Stowarzyszeniem „Muzyka Dawna w Jarosławiu”, organizującym Festiwal „Pieśń Naszych Korzeni”.

Lira korbowa – instrument popularny w muzyce średniowiecza i renesansu, towarzyszący śpiewom tradycyjnym, pojawiła się  w centrum jego zainteresowań w 2009 roku.  Odtąd nieustannie doskonali swój warsztat gry na tym instrumencie, czerpiąc inspiracje z polskiej i węgierskiej muzyki tradycyjnej. Poszukuje „nowych” starych źródeł pieśni w postaci śpiewników i druków ulotnych. W tym celu kolekcjonuje druki z pieśniami nabożnymi i szlagierami rozrywkowymi, dawne śpiewniki religijne i zbiory świeckich piosenek wydawane do lat 50. XX wieku.

Gromadzi również odchodzące w zapomnienie tandetne wydania  literatury fantastycznej z 2. połowy XX wieku ze szczególnym naciskiem na okres boomu wydawniczego wczesnych lat 90. Od 2016 roku realizuje autorski projekt kwerendy w rozproszonych zbiorach muzeów, archiwów i bibliotek – w celu opracowania katalogu druków ulotnych, które od połowy XIX wieku wpływały na repertuar śpiewaczy mieszkańców polskich wsi i miasteczek. Tak trafił również na ciekawą kolekcję ulotnych pieśni nabożnych, wydrukowanych w drugiej połowie XIX wieku przez bocheńskiego drukarza, księgarza i wydawcę Wawrzyńca Pisza.  Od 2019 roku nasz gość jest stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.