Edukacja

Muzeum od wielu lat prowadzi intensywną działalność edukacyjną. Nasza oferta skierowana jest do różnych grup wiekowych (od dzieci w wieku przedszkolnym, po młodzież licealną) i obejmuje różnorodny zakres tematyczny zajęć. Od specjalistycznych tematów z zakresu historii, archeologii, historii sztuki, etnografii; po zagadnienia z przeszłości regionu bocheńskiego w ramach szeroko pojętej „ścieżki regionalnej”.
Zajęcia w Muzeum prowadzone są w oparciu o własne zbiory muzealne, co znacznie uatrakcyjnia zajęcia, w trakcie których młodzież może zobaczyć lub dotknąć szereg eksponatów, rzadko niekiedy pokazywanych. Zajęcia dostosowane są do różnych grup wiekowych, tak aby wzbudzić zainteresowanie, nauczyć, wreszcie zachęcić młodzież do odwiedzania muzeów.

Koszt uczestnictwa w zajęciach (prowadzonych od wtorku do piątku) wynosi 8 zł od osoby.

Informujemy, że podczas zajęć, warsztatów, spotkań, lekcji galeryjnych, wykładów mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni (w tym m.in. w celu dokumentacji i informacji na stronie internetowej Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni oraz na muzealnym Facebooku). Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o wcześniejszą informację. Zdjęcia mogą zawierać wizerunki osób biorących udział w zajęciach oraz wizerunki prac wykonanych podczas zajęć. Brak informacji przekazanej w formie pisemnej lub ustnej do osoby prowadzącej zajęcia przed ich rozpoczęciem jest równoznaczny ze zgodą na korzystanie przez Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni ze zdjęć, o których mowa powyżej.