Edukacja

Muzeum od wielu lat prowadzi intensywną działalność edukacyjną. Nasza oferta skierowana jest do różnych grup wiekowych (od dzieci w wieku przedszkolnym, po młodzież licealną) i obejmuje różnorodny zakres tematyczny zajęć. Od specjalistycznych tematów z zakresu historii, archeologii, historii sztuki, etnografii; po zagadnienia z przeszłości regionu bocheńskiego w ramach szeroko pojętej „ścieżki regionalnej”.
Zajęcia w Muzeum prowadzone są w oparciu o własne zbiory muzealne, co znacznie uatrakcyjnia zajęcia, w trakcie których młodzież może zobaczyć lub dotknąć szereg eksponatów, rzadko niekiedy pokazywanych. Zajęcia dostosowane są do różnych grup wiekowych, tak aby wzbudzić zainteresowanie, nauczyć, wreszcie zachęcić młodzież do odwiedzania muzeów.

Informujemy, że podczas zajęć, warsztatów, spotkań, lekcji galeryjnych, wykładów mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni (w tym m.in. w celu dokumentacji i informacji na stronie internetowej Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni oraz na muzealnym Facebooku). Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o wcześniejszą informację. Zdjęcia mogą zawierać wizerunki osób biorących udział w zajęciach oraz wizerunki prac wykonanych podczas zajęć. Brak informacji przekazanej w formie pisemnej lub ustnej do osoby prowadzącej zajęcia przed ich rozpoczęciem jest równoznaczny ze zgodą na korzystanie przez Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni ze zdjęć, o których mowa powyżej.

Lekcje muzealne

Muzeum serdecznie zaprasza nauczycieli i dzieci z klas IV-VIII szkół podstawowych oraz młodzież licealną z Bochni i regionu do udziału w lekcjach muzealnych, celem pogłębienia wiedzy uczniów i uzupełnienia programu szkolnego o nowe, regionalne treści.

Lekcja – w formie wykładu połączonego z prezentacją multimedialną odbywa się na poddaszu muzeum  i trwa 45-60 minut. Jej ostatnia faza przeznaczona jest na indywidualne pytania i wnioski uczestników. Obecność opiekuna (nauczyciela) podczas lekcji jest obowiązkowa. Koszt lekcji wynosi 8 zł. od osoby (tyle samo co ulgowy wstęp do muzeum), przy czym jedna grupa nie może przekraczać 30 osób. 

Temat i termin lekcji należy uzgodnić co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem z prowadzącą – p. Anettą Stachoń pod numerem telefonu: 14 61 232 85 lub 660 709 013 w godzinach od 8.00 do 15.30 albo pocztą elektroniczną pisząc na adres: anettastachon@gmail.com

Proponujemy następujące tematy lekcji:

 1. BOCHNIA W FORMACIE 9 X 14. POCZTÓWKA – powstanie i rozwój na przykładzie dawnych widoków miasta.
 2. NASZE IMIONA – etymologia i znaczenie.
 3. NASZE NAZWISKA – etymologia i znaczenie.
 4. ZAPOMNIANE ŚREDNIOWIECZNE RZEMIOSŁA I ZAWODY oraz ich odniesienia do współczesności.
 5. CZAROWNICE – fakty i mity. Procesy czarownic na Bocheńszczyźnie.
 6. CZYSTOŚĆ I BRUD – o higienie naszych przodków.
 7. MISTRZ MAŁODOBRY. Tortury, wyroki, handel skazańcami. Rola i obowiązki kata w dawnej Polsce.
 8. ULICE GALERIAMI SZTUKI. Polski plakat socrealistyczny: treści, symbolika, autorzy.
 9. POTWORY I SPÓŁKA. Bestie z mitów, legend i wierzeń.
 10. Okrutna historia MEDYCYNY.
 11. BIAŁE ZŁOTO. Najstarsze, największe i najciekawsze kopalnie soli w Europie i na świecie.
 12. EPIDEMIE. Choroby zakaźne w przeszłości i ich oddziaływanie na losy świata.

Poznaję muzeum

Muzeum serdecznie zaprasza  na  specjalne lekcje muzealne dla przedszkolaków i dzieci z klas 0, I, II, i III szkół podstawowych Bochni i regionu.

Celem pierwszej lekcji jest zapoznanie najmłodszych odbiorców kultury z ideą i historią muzeum, pojęciami obiektu i ekspozycji muzealnej. Zwiedzanie połączone zostało z zabawą i aktywnym zaangażowaniem  dzieci w werbalne i graficzne definiowanie i opisywanie muzeum.

Kolejne lekcje, zgodnie z życzeniem zainteresowanych, dotyczyć mogą: historii miasta i kopalni, podstawowych pojęć z zakresu malarstwa, etymologii imion, zwyczajów świątecznych (wielkanocnych i bożonarodzeniowych).

Orientacyjny czas lekcji wynosi od  90 do 120 minut (możliwe jest jej skrócenie po wcześniejszym uzgodnieniu). Koszt 8 zł od dziecka, opiekun wchodzi bezpłatnie. Obecność opiekuna (nauczyciela) podczas lekcji jest obowiązkowa. Grupa nie może przekraczać 30 osób. Wymagane jest przyniesienie przez dzieci obuwia na zmianę.

Zgłoszenia na lekcje przyjmowane są osobiście, telefonicznie (14 61 232 85; 660 709 013)

lub pocztą elektroniczną (anettastachon@gmail.com) w godzinach od 8.00 do 15.30 przez p. Anettę Stachoń. Termin lekcji należy uzgodnić co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Uczestnicy lekcji muzealnej, która odbyła się 29 marca 2019 r. na tle wystawy swoich prac.

Zapraszamy na lekcje muzealne przybliżające historię i kulturę Żydów bocheńskich które prowadzi Iwona Zawidzka

Proponowane tematy to:

 1. Bochnia i bochnianie w pamiętniku Hani Aussenberg.
 2. Cmentarz żydowski w Bochni.
 3. Domy modlitwy Żydów bocheńskich.
 4. Getto w Bochni.
 5. Cmentarze…. 

jednocześnie proponujemy lekcje na temat innych cmentarzy znajdujących się na terenie Bochni i powiatu bocheńskiego.

Zainteresowanych lekcją na jeden z zaproponowanych tematów prosimy o kontakt telefoniczny z prowadzącą, Iwoną Zawidzką (tel. 14 6123285, 14 6122426), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub mailowo iwona.zawidzka@muzeum.bochnia.pl z kilku dniowym wyprzedzeniem.

Archeologia Człowieka

Zróżnicowane tematycznie zajęcia o charakterze konwersatoryjnym dla młodzieży szkół średnich z zakresu archeologii i antropologii kultury.

Archeologia Człowieka

Krótka prezentacja dziejów osadnictwa pradziejowego na Pogórzu Karpackim i Ziemi Bocheńskiej (dla młodzieży młodszej i nieco starszej)

Archeologia Człowieka

Przygotowana specjalnie dla uczniów klas IV-VI prezentacja pokazująca dzieje Człowieka od momentu opanowania przez Niego ognia po początki okresu średniowiecza – widziane okiem archeologa.

W sprawie ustalenia terminu zajęć prosimy o bezpośredni kontakt z Markiem Materną, tel 14 612 24 26; 14 612 32 85; e-mail: marek.materna@muzeum.bochnia.pl . Termin lekcji należy uzgodnić co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.