Etnograficzny

W stałej ekspozycji etnograficznej znajdują się obrazy ludowe malowane na płótnie, kartonie, desce lub szkle. Równie bogato prezentowana jest kolekcja dawnej i współczesnej rzeźby ludowej. Można obejrzeć przykłady drzeworytów, w tym także drzeworytów Jędrzeja Wawry. Z przedmiotów codziennego użytku eksponowane są m. in. skrzynie, a poza tym instrumenty muzyczne i obiekty związane z obrzędowością doroczną. W kilku gablotach wystawione są przedmioty pozaeuropejskie z Afryki, Azji i Ameryki.

Zbiory Polskie

Zaczątkiem tej części działu etnograficznego była kolekcja Stanisława Fischera, która z czasem powiększona została o kolejne nabytki, ilustrujące całościowo kulturę wsi: przykłady sztuki ludowej, przedmioty związane z lokalną obrzędowością doroczną i rodzinną, instrumenty muzyczne (m. in. oktawka wykonana przez Wawrzyńca Golonkę z Olchawy, basy autorstwa Bronisława Sowy z Lubomierza), strój (np. gorsety, płótnianka, sukmana), wyroby rzemiosła, narzędzia pracy oraz sprzęt gospodarstwa domowego.

  • Malarstwo
  • Rzeźba
  • Drzeworyt
  • Rzemiosło
  • Obrzędowość

Zbiory Pozaeuropejskie

Obiekty pozaeuropejskie przekazane zostały przez osoby związane z Bochnią, a przebywające na stałe lub czasowo poza granicami kraju. Kolekcja ta obejmuje przedmioty pochodzące z Afryki, Azji, Ameryki (naczynia ceramiczne z Argentyny, boliwijskie naczynia twarzowe, kilim z okolic Wielkich Jezior w USA) i Australii (naszyjniki z muszelek).

  • Afryka
  • Chiny