Europejskie konwersje na islam. Historia i współczesność

Generał Józef Bem (Murad Pasza) - konwertyta na islam.
MUZEALNA AKADEMIA HISTORYCZNA

Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni serdecznie zaprasza na wakacyjne spotkanie, które poprowadzi Aleksandra Pasierb

Europejskie konwersje na islam. Historia i współczesność

  • Myśl którego z Polaków inspirowała Atatürka?
  •  W jakim celu przybył do Polski w 1937 roku Ayaz Khan?
  • Jak połączyć islam z kontrkulturą?
  • Czy zmiana religii oznacza zmianę kultury?

piątek, 9 sierpnia, godz. 17.30, Rynek 20, hol na parterze muzeum
wstęp wolny