Historyczny

Stała ekspozycja historyczna w Muzeum im. St. Fischera w Bochni rozmieszczona została w trzech salach na piętrze. Wyodrębniono w niej kilkanaście zasadniczych tematów, mających za zadanie przybliżyć zwiedzającym historię miasta i zapoznać go z głównymi wyznacznikami jego rozwoju na przestrzeni ośmiu stuleci. Preludium do historii miasta stanowi niewielka (a planowana w przyszłości jako odrębna duża wystawa stała w piwnicach muzealnych) ekspozycja archeologiczna.


Inkunabuł Biblia, Spira 1489, drul Peter Drach
Platina Bartholomeus, Vitae pontificum, Norymberga 1481, druk Anton Koberger. Księga pochodzi z biblioteki Jana z Krosna
Starodruk Jan Chryzostom, Dzieła, Bazylea 1539, druk Officina Hervagiana, księga z księgozbioru Piotra Kmity (ok. 1477-1553)
Inkunabuł Biblia, Spira 1489, drul Peter Drach
Starodruk Jan Chryzostom, Dzieła, Bazylea 1539, druk Officina Hervagiana, księga z księgozbioru Piotra Kmity (ok. 1477-1553)
Marcin z Urzędowa, Herbarz Polski to jest o przyrodzeniu ziół i drzew rozmaitych i inszych rzeczy do lekarstw należących księgi dwoje, Kraków 1595, Drukarnia Łazarzowa
Tłok pieczętny i pieczęć bractwa kopaczy żupy bocheńskiej, XVII w.
Tłok pieczętny i pieczęć bractwa kopaczy żupy bocheńskiej, XVII w.
Fragment liny wyciągowej, skręconej z łyka lipowego, używanej w kopalni bocheńskiej do 2. poł. XVI w., dł. 38
Klin używany w kopalni bocheńskiej przez kopaczy do rozbijania skał solnych, XVII w., żelazo kute, dł. 24
Karta tytułowa z dzieła o. Tomasza Rościszewskiego, przeora dominikanów w Bochni, w którym opisał początki kultu obrazu, Kraków 1639, druk Krzysztofa Schedla, 18,5 x 14,5.
Jeden z wielu planów podziemnych wyrobisk kopalni bocheńskiej znajdujących się w zbiorach Muzeum w Bochni
Maksymilian Wolski, Plan nadszybia Sutoris, 2. poł. XIX w., rysunek tuszem na papierze naklejonym na płótno, 28,7 x 42,2.
Karol Bauer, Plan sytuacyjny parku i ogrodów salinarnych, 1868, rysunek tuszem na papierze, kolorowany, 46 x 64.
Karol Fleckhammer, Bochnia. Przekrój pierwszego poziomu kopalni, 1777, rysunek tuszem, kolorowany, 36,7 x 165,7, fragment
Kaganek górniczy na łój, zamknięty, używany w bocheńskiej kopalni soli do początku XIX w.
Maksymilian Wolski, Plan szybu Floris, 1857, tusz, tempera, papier naklejony na płótno, 55 x 33,2 (2)
Fryderyk Antoni Just, Przekrój zamku salinarnego w Bochni, [1814], rysunek tuszem na papierze, kolorowany, 39,3 x 63,2.
Księga cechu krawieckiego w Bochni z lat 1533–1829 oprawiona w skórę zdobioną radełkiem i tłokami plakietowymi
Tłok pieczętny cechu kowali, XIX w.
Skrzynia cechu krawieckiego, Bochnia, XVIII w., metal, polichromowana, ze „stopką“ służącą do przytwierdzania jej do podłoża, zamykana na dwa zamki, wys. 40, dł. 49, szer. 38.
Posłanie, zwane też obesłaniem lub cechą, należące do cechu krawieckiego, 1748, żelazo kute, śr. 13,6.
Vincent Vanpe, Plan miasta Bochnia (Grund Riss der Stadt Bochnia), 1792, rysunek tuszem, kolorowany, na papierze naklejonym na płótno, 62,5 x 85,5
Dyplom nadania honorowego obywatelstwa miasta Bochnia Ferdynandowi Maissowi, 20 grudnia 1916, wyk. W. Kowalski, tusz, tempera, karton, 41,4 x 33,5. (2)
Najstarsze, zachowane drukowane sprawozdnie Gimnazjum w Bochni, 1827, druk Antoni Sonek
Tableau abiturientów C.k. Gimnazjum w Bochni z 1907 r. Fot. Władysław Gargul, elementy plastyczne Kulczycki, 26 x 36,5.
Skrzynia cechowa, Bochnia, 1833, drewno, metal, polichromowana temperami, zamykana na trzy zamki, wys. 30, dł. 57, szer. 36.
Tłok pieczętny cechu kowali, XIX w.
Posłanie, zwane też obesłaniem lub cechą, należące do cechu szewców, XVIII w., drewno polichromowane
Dyplom nadania honorowego obywatelstwa miasta Bochnia Ferdynandowi Maissowi, 20 grudnia 1916, wyk. W. Kowalski, tusz, tempera, karton, 41,4 x 33,5. (1)
Insygnia władzy wótowskiej gmin jednowioskowych w powiecie bocheńskim, XIX w. (2)
Pieśń do w. Alojzego, patrona Gimnazjum w Bochni, 1931, druk Antoni Sonek
Jeden z licznych druków Wawrzyńca Pisza zgromadzonych w bocheńskim muzeum