Historyczny

Stała ekspozycja historyczna w Muzeum im. St. Fischera w Bochni rozmieszczona została w trzech salach na piętrze. Wyodrębniono w niej kilkanaście zasadniczych tematów, mających za zadanie przybliżyć zwiedzającym historię miasta i zapoznać go z głównymi wyznacznikami jego rozwoju na przestrzeni ośmiu stuleci. Preludium do historii miasta stanowi niewielka (a planowana w przyszłości jako odrębna duża wystawa stała w piwnicach muzealnych) ekspozycja archeologiczna.

Główne tematy stałej ekspozycji historycznej:

– osadnictwo na Bocheńszczyźnie w pradziejach
– wybrane zabytki archeologiczne z terenu Bochni i okolic
– postać św. Kingi i legenda o pierścieniu i pierwszej bryle soli wydobytej w Bochni
– postać i zasługi króla Kazimierza Wielkiego w dziejach miasta
– kopalnia soli a rozwój miasta
– najstarsze dokumenty dotyczące miasta i żupy
– zabytki cechowe
– szkolnictwo bocheńskie
– pamiątki z powstań narodowych
– judaika
– Bochnia pod okupacją hitlerowską