Inaczej do Muzeum

W związku z prowadzonymi pracami rewitalizacyjnymi na wschodniej pierzei rynku uprzejmie informujemy, że chwilowo wejście do Muzeum prowadzi od ulicy Kościuszki. Budynek z tej strony zyskuje mniej znaną, lecz ciekawą perspektywę, podkreślającą jego monumentalność i wskazującą na dawne funkcje (do 1777 klasztor dominikanów). A tak wygląda w szkicu rysunkowym Waleriana Kasprzyka (1912-1992) z naszych zbiorów. Jednocześnie już teraz zapraszamy do obejrzenia dużej wystawy tego ciekawego bocheńskiego artysty, którą otworzymy dokładnie w rocznicę lokacji miejskiej Bochni – 27 lutego 2020 roku, o czym oczywiście jeszcze poinformujemy.

Walerian Kasprzyk (1912-1992), Dawny klasztor dominikanów w Bochni, rysunek

Inaczej do Muzeum