Informacja o ilości kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum im. prof. S. Fischera w Bochni

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 28 czerwca 2021 r. o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni zgłosiło się 3 kandydatów. Do następnego etapu konkursu zakwalifikowało się 3 kandydatów, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w dniu 13 sierpnia, od godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Bochnia, w pok. nr 100. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/mipsfischera,m,393074,konkurs.hpml