Informacje dla inwestorów i archeologów

W związu z rozporządzeniem Dyrektora Muzeum w Bochni z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie: zasad przygotowania oraz przekazywania materiałów archeologicznych do działu archeologicznego w celu włączenia do zbiorów Muzeum Stanisława Fischera w Bochni od 1 stycznia 2018 roku obowiązuja w naszym Muzeum zmienione zasady i procedury uzyskiwania zgody na przyjęcie materiałów pochodzących z badań do działu archeologicznego i przekazywania pozyskanych materiałów i dokuentacji.

 

Treść rozporządzenia:

Zarządzenie nr 9 (2017)

 

 

Etap I

(wniosek do Dyrektora Muzeum o przyjęcie materiałów i dokumentacji z badań archeologicznych)

 

wniosek (do oddrukowania)

wniosek (formularz do wypełnienia)

 

Etap II

(badania i opracowanie pozyskanych materiałów)

 

metryczki.pdf metryczki.jpg

karta zabytku wydzielonego (do oddrukowania)

karta zabytku wydzielonego (formularz do wypełnienia)

inwentarz materiału masowego (plik.xls)

 

Etap III

(przekazanie materiałów i dokumentacji do Muzeum)

 

Oświadczenie o przekazaniu majątkowych praw autorskich/udzieleniu licencji