Kolekcja prof. Konstantego Chylińskiego w zbiorach Muzeum w Bochni

Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni uprzejmie zaprasza 7 października o godz. 17.30 na Czwartkowe Spotkanie Muzealne, podczas którego Wojciech Wichnera (Kraków) zaprezentuje „Kolekcję prof. Konstantego Chylińskiego w zbiorach Muzeum w Bochni”.

Wśród numizmatów znajdujących się w zbiorach bocheńskiego muzeum szczególną uwagę zwraca dawna kolekcja prof. Chylińskiego. To niezwykle zróżnicowany pod względem chronologicznym zbiór 152 monet. Interesująca kolekcja, która w 1959 roku stała się częścią zbiorów Muzeum w Bochni, wzbudza wiele pytań, które wciąż pozostają bez ostatecznej odpowiedzi.  Jaka idea mogła przyświecać jej powstaniu? Czy Konstanty Chyliński miał jakieś szczególne zainteresowania na polu numizmatyki? Czy da się odtworzyć potencjalne drogi nabywania monet do zbioru? Jak prezentuje się on na tle badań nad przedwojennym polskim kolekcjonerstwem numizmatów? Czy twórcą i pomysłodawcą omawianego zespołu monet był na pewno Konstanty Chyliński? 

Odpowiedzi na powyższe pytania spróbuje dostarczyć Wojciech Wichnera, który poświęcił wyżej wymienionej kolekcji pracę magisterską pt. Dawna kolekcja monet profesora Konstantego Chylińskiego na tle przedwojennego ruchu numizmatycznego we Lwowie – przygotowaną w Zakładzie Archeologii Klasycznej Instytutu Archeologii  UJ pod kierunkiem prof. Jarosława Bodzka.

Fot. K. Chylińskiego  za: Królczyk Krzysztof, Константин Хилинский (1881-1939) – польский исследователь античности, „Mnemon”, 2014 nr 14, s. 421.

Skany awersu i rewersu srebrnej monety z kolekcji prof. Chylińskiego;
Arkadia, Megalopolis, ok. 151-146 r. p.n.e., AR, triobol/hemidrachma