Kwerendy

Zasady przeprowadzania kwerendy oraz wysokość opłaty za kwerendę określa Zarządzenie nr 1/2022 Dyrektora Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia opłat za kwerendy w zbiorach muzealnych Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni

Do pobrania: