Lekcje archeologiczne

Archeologia Człowieka

Zróżnicowane tematycznie zajęcia o charakterze konwersatoryjnym dla młodzieży szkół średnich z zakresu archeologii i antropologii kultury.

Archeologia Człowieka

Krótka prezentacja dziejów osadnictwa pradziejowego na Pogórzu Karpackim i Ziemi Bocheńskiej (dla młodzieży młodszej i nieco starszej)

Archeologia Człowieka

Przygotowana specjalnie dla uczniów klas IV-VI prezentacja pokazująca dzieje Człowieka od momentu opanowania przez Niego ognia po początki okresu średniowiecza – widziane okiem archeologa.

W sprawie ustalenia terminu zajęć prosimy o bezpośredni kontakt z Markiem Materną, tel 14 612 32 85; e-mail: marek.materna@muzeum.bochnia.pl . Termin lekcji należy uzgodnić co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.