Lekcje dla najmłodszych

Poznaję muzeum

Muzeum serdecznie zaprasza  na  specjalne lekcje muzealne dla przedszkolaków i dzieci z klas 0, I, II, i III szkół podstawowych Bochni i regionu.

Celem pierwszej lekcji jest zapoznanie najmłodszych odbiorców kultury z ideą i historią muzeum, pojęciami obiektu i ekspozycji muzealnej. Zwiedzanie połączone zostało z zabawą i aktywnym zaangażowaniem  dzieci w werbalne i graficzne definiowanie i opisywanie muzeum.

Kolejne lekcje, zgodnie z życzeniem zainteresowanych, dotyczyć mogą: historii miasta i kopalni, podstawowych pojęć z zakresu malarstwa, etymologii imion, zwyczajów świątecznych (wielkanocnych i bożonarodzeniowych).

Orientacyjny czas lekcji wynosi od  90 do 120 minut (możliwe jest jej skrócenie po wcześniejszym uzgodnieniu). Koszt 8 zł od dziecka, opiekun wchodzi bezpłatnie. Obecność opiekuna (nauczyciela) podczas lekcji jest obowiązkowa. Grupa nie może przekraczać 30 osób. Wymagane jest przyniesienie przez dzieci obuwia na zmianę.

Zgłoszenia na lekcje przyjmowane są osobiście, telefonicznie (14 61 232 85; 660 709 013)

lub pocztą elektroniczną (anettastachon@gmail.com) w godzinach od 8.00 do 15.30 przez p. Anettę Stachoń. Termin lekcji należy uzgodnić co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Uczestnicy lekcji muzealnej, która odbyła się 29 marca 2019 r. na tle wystawy swoich prac.