Lekcje historyczne

Lekcje muzealne

Muzeum serdecznie zaprasza nauczycieli i dzieci z klas IV-VIII szkół podstawowych oraz młodzież licealną z Bochni i regionu do udziału w lekcjach muzealnych, celem pogłębienia wiedzy uczniów i uzupełnienia programu szkolnego o nowe, regionalne treści.

Lekcja – w formie wykładu połączonego z prezentacją multimedialną odbywa się na poddaszu muzeum  i trwa 45-60 minut. Jej ostatnia faza przeznaczona jest na indywidualne pytania i wnioski uczestników. Obecność opiekuna (nauczyciela) podczas lekcji jest obowiązkowa. Koszt lekcji wynosi 8 zł. od osoby (tyle samo co ulgowy wstęp do muzeum).

Temat i termin lekcji należy uzgodnić co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem z prowadzącą – p. Anettą Stachoń pod numerem telefonu: 14 61 232 85 lub 660 709 013 w godzinach od 8.00 do 15.30 albo pocztą elektroniczną pisząc na adres: anettastachon@gmail.com

Proponujemy następujące tematy lekcji:

 1. BOCHNIA W FORMACIE 9 X 14. POCZTÓWKA – powstanie i rozwój na przykładzie dawnych widoków miasta.
 2. NASZE IMIONA – etymologia i znaczenie.
 3. NASZE NAZWISKA – etymologia i znaczenie.
 4. ZAPOMNIANE ŚREDNIOWIECZNE RZEMIOSŁA I ZAWODY oraz ich odniesienia do współczesności.
 5. CZAROWNICE – fakty i mity. Procesy czarownic na Bocheńszczyźnie.
 6. CZYSTOŚĆ I BRUD – o higienie naszych przodków.
 7. MISTRZ MAŁODOBRY. Tortury, wyroki, handel skazańcami. Rola i obowiązki kata w dawnej Polsce.
 8. ULICE GALERIAMI SZTUKI. Polski plakat socrealistyczny: treści, symbolika, autorzy.
 9. POTWORY I SPÓŁKA. Bestie z mitów, legend i wierzeń.
 10. Okrutna historia MEDYCYNY.
 11. BIAŁE ZŁOTO. Najstarsze, największe i najciekawsze kopalnie soli w Europie i na świecie.
 12. EPIDEMIE. Choroby zakaźne w przeszłości i ich oddziaływanie na losy świata.