Mistrzowie igły

Mistrzowie igły.

Kilka kart z dziejów bocheńskiego cechu krawieckiego w XVI i XVII stuleciu.

Anetta Stachoń, Bochnia 2001.

Biblioteka Czwartkowych Spotkań Muzealnych, t. IX.

Historia krawiectwa zapełnia wiele ciekawych kart w dziejach bocheńskiego rzemiosła. Świadczą o tym zachowane, stosunkowo licznie, w porównaniu do innych podobnej wielkości ośrodków miejskich, źródła i pamiątki. Zbiory historyczne Muzeum im. Stanisława Fischera
oraz bogaty zbiór staropolskich ksiąg ławniczych i radzieckich w Archiwum Narodowym w Krakowie (Oddział w Bochni) stanowią nieocenioną bazę dla badaczy dziejów tej gałęzi rzemiosła. Na tej podstawie, a w szczególności w oparciu o przechowywane w muzeum
archiwalia, księgi i ciekawe pamiątki cechowe, autorka przedstawiła cech krawców bocheńskich na tle ustroju organizacji cechowych. Poznajemy życie codzienne tego cechu, jego organizację (statuty i przywileje), relacje mistrz-uczeń, problemy wyzwolin i egzaminu mistrzowskiego, a także liczne funkcje pełnione przez tę cechową korporację.

Cena 12.00zł