Młoda plastyka bocheńska

Młoda plastyka bocheńska.

Katalog wystawy.

Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni, Galeria „Strych Muzealny”, Rynek 20. Współpraca: www.artmakers.pl Projekt graficzny Marcin Urbańczyk, Bochnia 2017.

W 2017 roku Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni, wraz z grupką miłośników sztuki i entuzjastów twórczego działania, podjęło ambitną próbę prezentacji miejscowego środowiska plastycznego poprzez zorganizowanie wystawy młodej sztuki bocheńskiej.
Nawiązano w ten sposób nie tylko do znakomitych tradycji miejscowej plastyki, której poziom i znaczenie symbolizują dokonania Ludwika Stasiaka, Marcina Samlickiego, Bogusława Serwina, Franciszka Mollo czy Waleriana Kasprzyka, lecz także do ich roli w zakresie animacji miejscowego życia artystycznego. Organizując wystawę dokonano
swoistego przeglądu młodej plastyki bocheńskiej, co prowadziło do poznania aktualnych możliwości twórczych środowiska. Odpowiedź na zaproszenie do uczestnictwa okazała się nadspodziewanie żywa – w wystawie wzięło udział 30 twórców, mogących zgłosić prace w
rozmaitych kategoriach. Niektórzy na swojej drodze artystycznej postawili już pierwsze, często udane, kroki, dla innych wystawa była po prostu wystawienniczym debiutem i pierwszą okazją do publicznej weryfikacji własnych wizji artystycznych. Bogato ilustrowane
wydawnictwo prezentuje ich biografie, dotychczasowe dokonania twórcze, spis prezentowanych prac.

Cena 10.00 zł