Muzeum na prowincji?

Muzeum w Bochni im. prof. Stanisława Fischera
serdecznie zaprasza
6 czerwca 2019 roku
do udziału w sympozjum

Muzeum na prowincji? 

zorganizowanego z okazji 60-lecia działalności przy współudziale Związku Muzeów Małopolskich

13 czerwca 2009, Muzeum im. Stanisława Fischera, spotkanie z cyklu „Z Bochni w świat. Ze świata do Bochni”. Andrzej Wajda – Dlaczego ludzie tworzą muzea i chcą ocalić pamięć? Fot. Wojciech Salamon.

Można by powiedzieć, że w dobie Internetu zatarł się podział na centrum i prowincję. Jednak staroświecki termin „prowincja” w tytule sympozjum podkreśla miejsce funkcjonowania instytucji muzealnych poza dużymi ośrodkami (z muzeami o ugruntowanej pozycji i renomie), a kreujących wydarzenia naprawdę interesujące, oryginalne i wartościowe, dobrze dostrojone do miejsc, w których przyszło im działać. Warto się o tę umowną prowincję wciąż upominać, zwłaszcza w czasach medialnej dominacji wielkich, centralnych instytucji muzealnych, wspieranych przez media i sponsorów. „Polskiej prowincji mogłoby nie być. Ona nikogo nie obchodzi. Trzeba tylko spokojnie czekać aż ludność wymrze, wyemigruje i założy się na wyludnionych ziemiach tereny rekreacyjne, trasy dla off-road i poligony dla paintballu.” – Czy ma rację Andrzej Stasiuk kreśląc te gorzkie słowa?
Przecież dziś mówi się otwarcie o zanikaniu prowincji i przenoszeniu wszystkiego, co tylko możliwe do metropolii…
Czy istotnie prowincja jałowieje?

Program:

16.00
Jan Flasza (Muzeum w Bochni),
Muzeum na przedmieściach metropolii.
16.25
Dr Adam Wójcik (Tarnobrzeg), Muzeum na prowincji
jako idea połączenia treści regionalnych z historią i tradycją
kulturową Polski i Europy na przykładzie Muzeum
w Tarnobrzegu.
16.50
Barbara Woźniak (Sucha Beskidzka), Poza prowincją:
muzeum w rezydencji-rezydencja w muzeum. Kontynuacja
historycznej funkcji zamku na przykładzie działalności
Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej.
17.15
Wojciech Kotasiak (Ostrowiec Świętokrzyski),
Od społecznego muzeum PTK do muzeum pretendującego na listę
Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
8.10 Przerwa kawowa
18.10
Andrzej Urbański (Muzeum Zamojskie w Zamościu),
Czy w Mieście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO
potrzebne jest muzeum większe, niż „prowincjonalne”?
18.35
Leszek Lenarczyk (Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Głogowie), Muzeum na prowincji Polski zachodniej
z perspektywy czterdziestu lat pracy w muzealnictwie.
19.00
Eugeniusz Hanejko (Muzeum Regionalne im. Janusza Petera
w Tomaszowie Lubelskim), Muzea regionalne jako depozytariusze
historii i kultury małych ojczyzn.
19.25
Adam Bartosz (Muzeum Okręgowe w Tarnowie),
Po co jest potrzebne Cygańskie Muzeum?
19.50
Dyskusja